Sjeføkonom før svensk rentemøte: – De har malt seg opp i et hjørne

Tirsdag kan svenske Riksbanken komme med signaler om en mulig ende på den ultraekspansive pengepolitikken.

VIL HAN SNU? Sentralbanksjef Stefan Ingves har måttet bruke sin dobbeltstemme for å kunne vedta ytterligere lettelser i pengepolitikken i det siste.
Publisert:

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i et notat mandag:

«Markedet er på tå hev for flere signaler om en mulig ende på den ultraekspansive pengepolitikken ... Aktørene ser ut til å posisjonere seg for en haukete Riksbank-beskjed, og den svenske kronen har styrket seg.»

Fagsjargongen «haukete» signaliserer at sentralbanken ønsker rentene raskt opp, mens «duete» betyr at sentralbanken ønsker å senke renten raskt eller holde den lav.

Tirsdag klokken 09.30 kunngjøres beslutningen fra den svenske sentralbankens rentemøte.

Forventer at Riksbanken snur

Det store flertallet av økonomene i en rundspørring gjennomført av Reuters forventer at Sveriges sentralbank vil gå over til en nøytral renteguiding, og dermed fjerner utsiktene for at renten kan senkes ytterligere.

Det er ikke ventet at renten endres. Alle økonomene i rundspørringen forventer at renten blir holdt i ro på minus 0,5 prosent, og at verdipapirkjøpene blir opprettholdt slik som annonsert i april.

Verdipapirkjøp er et ekstra instrument sentralbankene har i verktøykassen, for å presse ned de langsiktige rentene, mens styringsrenten påvirker de korte rentene.

Det var i februar for to år siden at Riksbanken innførte negativ rente. Deretter ble den kuttet til minus 0,5 prosent i februar i fjor, og der har den blitt liggende siden.

Nylig signaliserte den europeiske sentralbanken (ESB) og deretter også Norges Bank at det er like sannsynlig at renten skal opp som at den skal ned fremover.

Mindretall venter ikke at Riksbanken blir mindre «duete»

Sjefstrateg for valuta i Nordea Markets, Martin Enlund, tilhører et mindretall av økonomer som ikke forventer at Riksbanken følger etter ESB og Norges Bank, og går bort fra sine tidligere signaler om at det er mer sannsynlig at styringsrenten skal ned enn at den skal opp fremover.

– Vi forventer at Riksbanken ikke vil endre sin guiding for renten selv om ESB og Norges Bank har endret guiding, sier Enlund til E24.

Han peker på at bakgrunnen er at den svenske kronen forventes styrke seg etter september, og at Riksbanken ikke vil risikere at inflasjonen faller tilbake til lavere nivåer som en effekt av den svenske kronen styrker seg.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener at Riksbankens ekspansive pengepolitikk fremstår som veldig aggressiv i en svensk økonomi som gjør det veldig godt.

– Riksbankens ekstremt ekspansive politikk fremstår som veldig aggressiv i en økonomi som gjør det veldig godt. Veksten i den svenske økonomien er god og arbeidsledigheten er fallende, sier Haugland til E24.

Hun er klar på hva hun mener Riksbanken burde gjøre.

– Det ville være klokt av Riksbanken å snart begynne prosessen med å fjerne negativ rente og verdipapirkjøp, sier Haugland.

Haugland viser samtidig til at negativ rente og verdipapirkjøp er ukonvensjonelle virkemidler i pengepolitikken.

– Sverige har i likhet med Norge en høy gjeldsvekst. Et lavt rentenivå i kombinasjon med sterk økonomisk utvikling gir fare for finansielle ubalanser, sier Haugland.

Les også

Nå er svenskekronen snart like mye verdt som den norske

En ny sentralbanksjef kan sette en annen tone

Haugland peker på at etter nyttår har Riksbanken-sjef Stefan Ingves sittet maksimal tid, og Riksbanken vil få en ny sjef.

– Det at Ingves vil bli skiftet ut etter nyttår, kan gi mulighet for dreining i Riksbankens pengepolitikk, sier Haugland.

Haugland mener at Riksbanken har malt seg opp i et hjørne.

– Riksbanken har malt seg opp i et hjørne i et spill med markedet, for å unngå at kronen styrker seg, sier Haugland.

Hun peker på at Ingves har måttet bruke sin dobbeltstemme for å kunne vedta ytterligere lettelser i pengepolitikken i det siste.

– Det kan bli et toneskifte i Riksbanken, sier Haugland.

Forventer første renteheving i Sverige sent i 2018

Haugland forventer at Riksbanken holder styringsrenten uendret på minus 0,5 prosent frem til slutten av 2018.

– Det er fordi vi forventer at ESB vil holde sine renter uendret til slutten av 2018, sier Haugland.

Sjeføkonomen forventer samtidig at Riksbanken vil fjerne den såkalte nedsidebiasen.

– Vi tror at Riksbanken vil gå over til en nøytral renteguiding, sier Haugland.

Det vil i tilfelle bety at Riksbanken signaliserer at den forventer at sannsynligheten for rentekutt er like stor som sannsynligheten for renteøkning.

Haugland viser til at bakgrunnen for denne forventningen er at den europeiske sentralbanken fjernet sin rentebias, og så fulgte Norges Bank etter og fjernet sin nedsiderisko.

– Hvis Riksbanken nåværende rente eller renteutsikter avviker mye fra renter eller renteutsikter i Eurosonen og i Norge, vil det kunne føre til valutabevegelser, sier Haugland.

Haugland forventer også at forlengelsen av verdipapirkjøp som sentralbanken i april annonserte for andre halvår i år, vil bli de siste, og at Riksbanken gir seg med kjøp av statsgjeld ved årsskiftet.

– Det at Riksbanken har kjøpt verdipapirer, har bidratt til å holde den svenske kronen svakere enn den ellers ville ha vært, og det er noe Riksbanken har ønsket. Verdipapirkjøpene har også bidratt til å holde de lange rentene nede, sier Haugland.

Les også

Snakket statspapirene til bunns tross forsøk på brannslukking

Les også

E24s Renteråd: Derfor er kronen så svak

Les også

Sverige vil senke selskapsskatten igjen

Publisert:

Her kan du lese mer om