Svensk prisvekst stiger til 12 prosent

Inflasjonen i Sverige stiger mer enn forventet i februar. Økte boliglånsutgifter og matvarepriser er de viktigste driverne.

Matvareprisene har steget 22,1 prosent på ett år i Sverige.
Publisert:

Prisveksten i Sverige steg med 12 prosent på årsbasis i februar. Det viser ferske tall fra det svenske statistikkbyrået SCB.

– Matprisene økte med 2,8 prosent i februar, noe som bidro til at inflasjonstakten steg, sier prisstatistiker Caroline Neander i SCB i en pressemelding.

Kjerneinflasjonen (KPIF uten energipriser) landet på 9,3 prosent, opp fra 8,7 prosent i januar.

Sverige har i likhet med Norge et inflasjonsmål på rundt to prosent. Det er fortsatt ventet rentehevinger i Sverige både i april og juni for å få kontroll på inflasjonen.

Prisveksten (KPI) i Norge lå på 6,3 prosent i februar, sammenlignet med samme måned i fjor. Kjerneinflasjonen lå på 5,9 prosent - noe lavere enn forventningene fra Bloomberg.

Steg tross lavere strømpriser

I januar før dempet prisveksten seg noe, til 11,7 prosent på årsbasis. Dempet strømpris var en av driverne, ifølge SCB. Forventningene var at inflasjonen skulle holde seg på dette nivået også i februar, ifølge Bloomberg.

Strømprisene ligger fortsatt på et lavere nivå enn i 2022, men i februar bidro ikke dette til å dempe inflasjonen ytterligere fra januar, ifølge SCB.

Utgifter til bolig er med på å presse inflasjonen opp. Her trekker økte utgifter til boliglån opp, mens lavere strømpriser trekker i motsatt retning.

Matprisene bidrar mest

SCB oppgir økte priser på en rekke varer som drivere for høyere inflasjon i februar.

Matvarepriser er den største driveren. Grønnsaker, melk, ost og egg har økt mest i pris og er de sterkeste driverne. Matvareprisene har steget 22,1 prosent i løpet av ett år. Til sammenligning var prisveksten på matvarer i Norge 8,8 prosent fra februar 2022 til februar 2023.

Les også

Matvareprisene fortsetter å øke: – Mer sjokkert over prisen nå

Prisen på klær er nummer tre på listen over drivere i inflasjonen i februar. Prisene har steget med 4,7 prosent fra januar.

I en tidligere versjon av denne saken var kjerneinflasjon oppgitt som KPIF. Det korrekte målet er KPIF uten energipriser. Feilen ble rettet klokken 10:35.

Publisert: