TAR HANDELSGREP: President Donald Trump i USA snakker til journalister på Air Force One tidligere i april.

Foto: Kevin Lamarque Reuters
Kommentar

Kommentar: Norske økonomers forståelse for Trumps proteksjonismetiltak

Det er oppsiktsvekkende at økonomer i sentrale finansinstitusjoner uttrykker forståelse for ensidige handelstiltak.

Steinar Juel
Journalist
Publisert:

Mens halve Norge var på vei til påskeferie «palmefredag» 23. mars, offentliggjorde E24 kommentarer fra sjeføkonomElisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen og makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB, til president Trumps innføring av toll på aluminium og stål.

Begge uttrykteforståelse for tiltakene. «En nokså rettmessig reaksjon», mente Kjennerud. «En naturlig utvikling», sa Holvik, og hun la til lenger nede i intervjuet at «ønsket om multilaterale avtaler er kanskje ikke realistisk lenger».

Det er ganske oppsiktsvekkende at to økonomer i sentrale norske finansinstitusjoner uttrykker forståelse for ensidige handelstiltak som dette, tiltak som er med på å bryte ned de multilaterale spillereglene for frihandel som møysommelig er bygd opp over en 60 års periode. Når ingen umiddelbart reagerte på deres uttalelser, har nok det sammenheng med at mange den fredagen var mer opptatt av å forberede påskeferien enn av å lese E24.

Les også

Sjeføkonom mener Trump handler logisk: – For enkelt å si at Trump kødder det til

Ja, det er mye en kan si om Kinas subsidiering av produksjon av stål og aluminium, piratkopiering og mangel på håndhevelse av immaterielle rettigheter. Kina har annonsert planer om å bygge ned kapasiteten av metaller, og de har gjort en del for å begrense piratkopiering. Det er ikke gjort nok, og man kan synes det går for langsomt, men svaret på det er ikke ensidige tiltak som står i fare for å bryte ned Verdens handelsorganisasjon (WTO) og andre multilaterale avtaler.

President Trump fremstår som en konsekvent motstander av multilaterale avtaler, og for at USA skal bruke «kjøttvekten» til å presse igjennom egne fordeler. Han sa nei til TPP (Trans Pacific Partnerskip-avtalen), en avtale som omfattet bestemmelser om immaterielle rettigheter, og som det er lagt opp til at Kina skal kunne slutte seg til senere. Istedenfor straffer Trump Kina for mangel på respekt for immaterielle rettigheter med toll på diverse produkter.

Les også

Dette er handelsvåpenet Kina vegrer seg for å bruke

Og Kina svarer. Under Trump har USA konsekvent blokkert oppnevning av nye medlemmer til WTOs syv-persons tvisteorgan. Etter hvert som flere av medlemmenes funksjonstid løper ut i inneværende år, vil tvisteorganets funksjonsevne gradvis lammes. Uten dette tvisteorganet blir WTO stadig mer irrelevant. De stores maktutøvelse vil da overta. For små land som Norge, som er utenfor de store økonomiene, er disse utviklingstrekkene svært truende. Videre vil plutselig ensidige tolltiltak fra store land svekke veksten internasjonalt. Det har vi god historisk erfaring med.

Jeg håper at Holvik og Kjennerud også var distrahert av den forestående påskeferie da de ble intervjuet av E24, og at de svarte noe de ikke hadde tenkt igjennom og dermed egentlig ikke mener.

Les også

– Frykter hans Twitter-finger 

Les også

Solberg: – USA fremstår som den største trusselen mot frihandel

Les også

Donald Trump vil trappe opp handelskrig med Kina med 100 milliarder dollar

Her kan du lese mer om