EUs legemiddeltilsyn anbefaler fortsatt bruk av AstraZenecas vaksine

AstraZenecas vaksine er trygg og anbefales fortsatt av Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA), til tross for rapporter om blodpropp hos nylig vaksinerte.

  • NTB
Publisert:

EMA er også sikre på at sykdomstilfellene ikke kan knyttes til et parti av vaksinen.

Men, det er fortsatt noen usikkerheter, påpeker Straus.

– Vi har sett noen veldig sjeldne tilfeller, med spesifikke kombinasjoner av blodpropp, lave blodplater og blødninger. Det finnes ikke nok bevis på at dette har noe med vaksinen å gjøre. Dette understreker viktigheten av å være årvåkne når vaksinen rulles ut i en stor befolkning, sier forskeren.

Ber medlemsland endre preparatomtalen

EMA har på grunn av usikkerheten besluttet å anbefale medlemslandene å legge inn en advarsel om mulige bivirkninger i preparatomtalen av AstraZenecas vaksine.

De anbefaler også nasjonale myndigheter å informere om hvilke symptomer man bør være oppmerksom på, for å kunne få hjelp i tide dersom man utvikler blodproppsymptomer.

På spørsmål om det er noe som tyder på at spesifikke grupper har en høyere risiko for å få alvorlige bivirkninger, svarer Straus:

– Vi har sett at det er en overvekt i noen grupper. Særlig blant yngre kvinner. Men det er for tidlig å konkludere med om det er en spesifikk gruppe. Det kan også ha med å gjøre at de har vaksinert flere i denne gruppen.

Bivirkningskomiteen har bemerket seg at det er meldt om flere tilfeller av den sjeldne blodpropptilstanden i EU enn i Storbritannia. Straus tror det mest sannsynlig skyldes forskjell i demografi, og peker på at Storbritannia hovedsakelig har vaksinert eldre mennesker med AstraZeneca.

Usikkert om nye funn fra Rikshospitalet er vurdert

En journalist fra Aftenposten spør Straus om hvordan de vurderer bivirkningsfunnene fra Rikshospitalet. Hun svarer:

– Vi har vurdert alle data som var tilgjengelige frem til i går. Dersom det har kommet en rapport etter det, har den ikke blitt inkludert, sier forskeren, som samtidig peker på at de norske tilfellene har blitt diskutert.

– Vi må komme tilbake til disse tingene, dette er en foreløpig konklusjon, sier Straus.

I Norge ble tre helsearbeidere ble innlagt på Rikshospitalet med blodpropp og lavt antall blodplater etter at de hadde blitt vaksinert med AstraZeneca. En av dem døde søndag.

En gruppe eksperter ved Rikshospitalet har sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobbet for å fine ut hva som har forårsaket de alvorlige sykdomsforløpene.

De mener en kraftig immunrespons har trigget systemet slik at man har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater – og at det ikke er andre ting enn vaksinen som kan forklare denne immunresponsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om