Derfor er palladium plutselig det mest verdifulle edelmetallet

Palladium er nå det mest verdifulle av de fire viktigste edelmetallene, og en akutt mangel driver prisene til himmels. Siden stoffet er viktig i eksoskatalysatorer for bensinbiler, har prisen doblet seg i løpet av et drøyt år og er nå høyere enn for gull.

Palladium er i hovedsak et sekundærprodukt fra utvinningen av andre metaller, som platina eller nikkel.

Ilya Naymushin / X01151

Det er et sølvhvitt grunnstoff og ett av de seks metallene i platinagruppen (de andre er ruthenium, rhodium, osmium, iridium og platina selv).