ALAN GREENSPAN: Greenspan: Boligmarkedet er løsningen på krisen

Løsningen på det han omtaler som den verste finanskrisen på 60 år, ligger i det amerikanske boligmarkedet, sier Alan Greenspan.

Publisert:

Krisen i amerikansk økonomi er den verste siden den andre verdenskrig og det er bare en stabilisering av boligmarkedet i USA som kan skape ro, skriver Greenspan i et leserinnlegg i Financial Times (FT).

Den tidligere sentralbanksjefen i USA har de siste årene blitt kritisert i fra mange hold for å ha bidratt til krisen i det amerikanske boligmarkedet gjennom sin ekspansive pengepolitikk som blant annet bidro til boligfesten i USA (se faktaramme på Greenspan i spalten til høyre).

Håper på stabilt boligmarked

Smitteeffekten over i andre sektorer vil forsvinne, tilliten vil komme tilbake og utlån av penger og aksjehandel vil etter hvert normalisere seg hvis boligmarkedet stabiliserer seg, spår Greenspan.

Et stabilt boligmarked vil gi større klarhet i folks økonomiske situasjon og det vil være mulig å legge tap bak seg. Fraværet av usikkerhet rundt kommende tap vil ikke minst være viktig

De siste dagene har finanskrisen i USA økt i omfang, ikke minst etter at en av USAs største og eldste banker i helgen ble solgt på billigsalg, etter å kollapset i kjølvannet av problemene i bolig og finansmarkedet.

Les også:
* Slukte Bear Stearns
* Nytt krisekutt fra Bernanke
* Venter dramatisk rentekutt i USA

Men i kjølvannet av krisen vil det befinne seg mange offer. Spesielt dagens system for vurdering av risiko vil få seg et kraftig skudd for baugen.

- Mange som tidligere har trodd på disse institusjonenes evne til å ivareta verdier har blitt sjokkert, mener han.

Økonomiske modeller er ingen fasit

Den tidligere sjefen for Federal Reserve i USA spår at store deler av den økonomiske verden må gå i seg selv. Innlegget har han kalt: "Vi vil aldri få en perfekt model for risikovurdering"

- Banker og andre finansinstitusjoner vil få en grundig gjennomgang og det vil nok også strømlinjeformede økonomiske modeller som heller ikke denne gang klarte å forutse hva som kom.

- Både risiko- og økonometriske modeller har vist seg å være for enkle til å kunne håndtere den globale økonomiske virkelighet, skriver han.

Eufori

Greenspan fokuserer i innlegget sitt mye på hvordan økonomiske modeller ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg det de ikke er i stand til å forklare, og sikter spesielt til at mennesker i eufori og frykt ikke nødvendigvis handler rasjonelt.

Fokuset bør ikke være hvorvidt individer opptrer rasjonelt eller ikke, men snarere hvordan denne opptredenen kan måles og systematiseres.

Kan vi lære?

- I denne krisen, som i tidligere, kan vi lære mye. Hva som gjøres i fremtiden blir formet av erfaringene vi gjør i disse dager, skriver Greenspan.

Uansett er det umulig å forutse fremtidige kriser i nevneverdig grad og hans oppfordring er derfor å sørge for at markeder forblir fleksible og konkurransen åpen.

Det gir best forutsetninger for å unngå fremtidige kriser, er formaningen fra Greenspan.

Flere nyheter på E24.

Publisert: