Trump scorer lavt på meningsmåling tross gode økonomitall

Seks av ti amerikanere er misfornøyd med Donald Trumps innsats som president, selv om USAs økonomi går bra, viser en ny meningsmåling.

Foto: Carolyn Kaster AP
Publisert:

Kun 36 prosent av de spurte er positive til måten Trump håndterer jobben på, mens 62 prosent er negative, ifølge AP-NORC-målingen.

Målingen viser at 46 prosent av de spurte er positive til presidentens håndtering av økonomien – 5 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Men han får langt lavere score når det gjelder håndteringen av andre viktige saker.

Den lave oppslutningen knyttes til Trumps håndtering av flere viktige saker: Innvandring, helsepolitikk, utenrikspolitikk og våpenkontroll.

Les også

Verdens øyne rettes mot Jackson Hole for Powells renteplaner

Tallene er ikke spesielt gode for en president som er i sin første periode, og som søker gjenvalg om 14 måneder.

Stagnert støtte?

Samtidig er det oppsiktsvekkende at oppslutningen om Trump er såpass stabil. Det kan tyde på at amerikanske velgeres støtte til Trump har stagnert på et relativt lavt nivå etter to år preget av politiske kriser, omstridte Twitter-meldinger og hard kritikk fra dem som mener Trump splitter USA.

Støtten til Trump har verken falt til under 32 prosent eller steget til over 42 prosent i tilsvarende målinger siden han ble president for to og et halvt år siden.

Til sammenligning falt støtten til Barack Obama aldri under 40 prosent mens han var president.

Våpenkontroll

Meningsmålingen ble gjort kort tid etter at flere titall mennesker ble drept i masseskytinger i Texas og Ohio, noe som igjen førte til krav om skjerpet våpenkontroll.

Trump lovet kort tid etter å ta grep, men han har siden vinglet når det gjelder spørsmålet om bedre bakgrunnssjekker av personer som kjøper våpen.

Ifølge målingen er 36 prosent tilhengere av Trumps våpenpolitikk, mens 61 prosent er imot.

Sju av ti republikanere uttrykker støtte til Trumps våpenpolitikk, noe som er lavt sammenlignet med tidligere målinger. Men når det gjelder andre saker, er Trump fortsatt svært populær i sitt eget parti.

Nesten åtte av ti republikanere er fornøyd med innsatsen hans. Blant demokrater er et stort flertall på 94 prosent misfornøyde, slik de også har gitt uttrykk for i tidligere målinger.

Blant uavhengige er om lag to av tre misfornøyde med Trumps innsats.

Meningsmålingen ble utført fra 15. til 19 august og omfatter 1.058 informanter. Feilmarginen er pluss minus 4,2 prosent.

Les også

Mer Trump-kritikk mot USAs sentralbank: – Det eneste problemet vi har

Les også

Trump ber sentralbanken kutte renten

Les også

Kudlow bekrefter: Vil se på mulighetene for å kjøpe Grønland

Her kan du lese mer om