Foto: Hyungwon Kang Reuters

Dette er Kinas våpen i handelskrigen

Stormakten kan sende svinekjøtt til helseinspeksjon så det råtner, eller inngå avtale med Airbus og skrote Boeing – hva er Kinas alternativer i handelskrigen, og hvor sannsynlige er de?

Da USA startet med å innføre nye tollsatser, lanserte Kina toll på en del amerikanske produkter som motsvar.