Hever renten for tredje gang i år

Sentralbanksjef Jerome Powell i Federal Reserve overrasket ingen med en ny renteheving. Samtidig oppjusterer sentralbanken forventningene til amerikansk økonomi. 

ENDRER: Den amerikanske sentralbanken hever renten og fjerner samtidig en uttalelse som har vært med banken i flere år.

Foto: Andrew Caballero-reynolds AFP
Publisert:,

Federal Reserve hever som ventet den amerikanske renten med 25 basispunkter.

Det er resultatet etter den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag.

Dermed hever sentralbankstyret renteintervallet til 2,0 til 2,25 prosent.

Ikke siden april 2008 har renten vært så høy i USA.

Dette er årets tredje renteheving etter at banken vred om renteskruen både i mars og juni.

Sentralbanken har lenge varslet at en renteheving ville komme på onsdagens møte.

Før onsdagens møte var spenningen rundt om den amerikanske sentralbanken ville gjøre større endringer i renteprognosen. Det gjør banken ikke.

Dermed ligger det an til ytterligere en renteheving i år, denne er ventet å komme på desembermøtet. Neste år venter banken å heve renten tre ganger. I forkant av møtet var spenningen knyttet til om sentralbanken ville gjøre endringer i rentebanen. Det gjør de ikke.

Dermed ligger det an til ytterligere en renteheving i desember. Neste år venter banken å heve renten tre ganger, før man ser en renteheving i 2020.

Fjernet «accommodative»

Uttalelsen som kommer med rentebeslutningen får alltid stor oppmerksomhet fra analytikere. Denne gangen har sentralbanken valgt å kutte uttalelsen om at pengepolitikken skal være «accommodative».

Seniorøkonom Knut A. Magnussen peker på at sentralbanken med dette bruker et noe kraftigere uttrykk.

– Tenker at de er litt mer «haukete» enn forrige gang, i den forstand at de tar bort denne setningen om at pengepolitikken er støttende. De mener med det at renten nå har kommet i mer nøytralt territorium og at økonomien er veldig sterk, sier Magnussen til E24.

På tross av den noe sterkere ordbruken understreker Magnussen at renteindikasjonene fremover beholdes som tidligere.

– Sentralbanken sier samtidig at risikobilde er nyansert og at de skal fortsette å rente heve gradvis, for å opprettholde en stabil vekst i økonomien, sier økonomen.

Økte forventninger til økonomien

De amerikanske børsene virker å ta rentehevingen med et skuldertrekk. Kun mindre endringer var å se på børsene i etterkant av beslutningen.

Samtidig øker sentralbanken forventningene til USAs økonomiske vekst. I uttalelsen nå heter det at man venter en BNP på 3,1 prosent i 2018, det er 0,3 prosentpoeng høyere enn man tidligere har ventet.

Også utsiktene for 2019 økes. Her venter sentralbanken nå BNP på 2,5 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige prognose. Estimatene for 2020 holder seg stabilt på 2,0 prosent.

Ifølge Reuters ligger inflasjonsmålet på nær 2 prosent i hele treårsperioden frem til 2021. Arbeidsledigheten ventes å falle til 3,5 prosent neste år, og bli liggende der gjennom 2020, før den stiger noe i 2021.