Norge investerer 274 millioner i afrikansk klesindustri

Norfund går inn i afrikansk tekstilindustri med mål om å skape tusenvis av jobber i Kenya. – Vi er klar over at vi vil møte utfordringer og dilemmaer.

STORSATSING I AFRIKA: Norfund satser i Afrika. Målet er at minst 50 prosent av porteføljen skal være der.
Publisert: Publisert:

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, gjør sin første direkte investering i tekstilproduksjon.

For denne uken investerer fondet betydelige summer i to klesprodusenter i Kenya.

Målet er å bedre levevilkårene i landet, og skape fremtidige arbeidsplasser for lokalbefolkningen.

– Det er allerede 50.000 slike jobber i Kenya, og det er et enormt potensial for videre vekst, sier William Nyaoke, Norfunds regiondirektør for Øst-Afrika, til E24.

Investerer betydelige summer

Investeringsfondet skyter inn penger i klesprodusentene Balaji Group og Hela.

Balaji Group er en av de største klesprodusentene i Afrika sør for Sahara. Med 12.000 ansatte produserer selskapet både for det lokale markedet i Kenya og utlandet.

Selskapet produserer blant annet for internasjonale merker som Wrangler, Lee og H&M.

Les også

Norsk klimafond skal plukke indisk halm for 600 millioner kroner

ENERGISPARENDE INVESTERING: Investeringen i Balaji Group skal blant annet finansiere nye moderne vaskemaskiner som skal tredoble produksjonskapasiteten.

Norfund investerer i Balaji Group sammen med Ethos, et afrikansk investeringsselskap.

– Norge går inn med 129 millioner kroner i Balaji Group. Målet er at det skal skape minst 6.000 direkte jobber og ytterligere 6.000 indirekte jobber, sier Nyanoke.

Hela er et selskap fra Sri Lanka som har etablert seg i Kenya, Etiopia og Egypt.

De produserer blant annet undertøy for Michael Kors, Calvin Klein og Tommy Hilfiger.

Norfunds investering på 145 millioner kroner skal bidra til å skape mange nye arbeidsplasser i Kenya.

Selskapet vil også bruke kapitalen til å bygge en lokal forsyningskjede i Øst-Afrika, blant annet i samarbeid med en tekstilprodusent i Tanzania.

SIGNERINGEN I BOKS: Bilde tatt fra signeringen av investeringsavtalen som fant sted torsdag. (f.v) Philip Myburgh, administrerende partner i Ethos Mazzanine Fund, Amit Bedi, adm.dir i Balaji, Michelle Kamau, analytiker i Norfund, Pankaj Bedi, formann i Balaji, Tellef Thorleifsson, adm.dir i Norfund og William Nyaoke, Norfunds regiondirektør for Øst-Afrika.

Coronapandemien og opplevelsen av økt politisk uro har satt ytterligere fart på ønsket om alternativer til asiatisk og særlig kinesisk klesproduksjon.

Dette er også en av grunnene til Norfunds satsing i Afrika.

Tekstilbransjen byr på utfordringer

Det er kjent at den globale klesindustrien har utfordringer knyttet til arbeidsforhold, forurensing, vannforbruk og klimautslipp.

– Vi er klar over at vi i denne bransjen vil møte utfordringer og dilemmaer. Ambisjonen er at vi som en ansvarlig investor kan bidra til å styrke selskapenes arbeid innen bærekraft og arbeidsforhold, sier Nyaoke.

Regiondirektøren mener det er avgjørende at utviklingen av arbeidsplasser skjer bærekraftig og på en måte som ivaretar arbeidstagernes rettigheter.

– Nå har vi en unik mulighet til å skape en del av de millionene av arbeidsplassene som trengs for å kunne gi arbeid til Afrikas unge og voksende befolkning, sier han.

TILBYR BARNEHAGEPLASSER: Et av selskapene Norfund investerer i, Hela, tilbyr barnehageplasser for å gjøre det enklere for kvinner å kombinere jobb og familieliv.

– Arbeidsplasser ikke ville blitt skapt

Klesindustrien har en rekke positive effekter for kvinner, viser forskning med utgangspunkt i Bangladesh.

Blant annet gir det økt skolegang, kvinner får senere barn og i tillegg gifter de seg senere.

– De fleste ansatte i klesindustrien er kvinner som ellers ofte sliter med å finne arbeid, forteller Nyaoke.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim er godt fornøyd med investeringen.

– Klesindustrien gir gode muligheter for at flere kvinner kan få inntekter til seg og sin familie, sier Tvinnerheim.

BRA INVESTERING: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim setter pris på Norfunds vektlegging av bærekraft og gode arbeidsforhold når det nå investeres i afrikansk tekstilindustri.

Hun poengterer at investeringen er i tråd med Norfunds mandat om å utvikle levedyktig og lønnsom næringsvirksomhet i fattige land.

– Dette er arbeidsplasser som ellers ikke ville blitt skapt på grunn av den høye investeringsrisikoen i land som Kenya. Men slike land er avhengige av å skape sysselsetting og bærekraftig vekst for å kunne bekjempe fattigdom.

Les også

Osmundsen-selskap henter 800 mill.: Vil bygge solkraft for én milliard

Les også

Bill Gates om det grønne skiftet: – Norge har en viktig rolle å spille

Publisert: