Hevder Dubai-rømling er på vei hjem

Dubai-eiendomsbaron Rolf Gunnar Hultin er på rømmen, tiltalt for å ha bedratt staten for flere titalls millioner kroner. Nå vil han forklare seg for norsk rett for å unngå at familien blir holdt erstatningsansvarlig, ifølge familiens advokat.

Rolf Gunnar Hultin lever ikke av å spille golf, men spiller for å «leve», ifølge profiler på sosiale medier. Bildet er tatt i perioden hvor Økokrim mener han leverte fiktive timelister og fikk utbetalt millionbeløp av Norge.
Publisert:

Rolf Gunnar Hultin (73) har siden 2018 vært internasjonalt etterlyst av norsk politi for omfattende økonomisk bedrageri.

Nå skal Hultin være på vei tilbake til Norge for å stille i rettssaken som Skatteetaten har anlagt mot hans kone, datter og svigersønn.

Det bekrefter advokat Lasse Johnsen i Myhre & Johnsen Advokatfirma i Kristiansand, der saken kommer for Agder tingrett førstkommende mandag.

– Jeg har ikke fått beskjed fra ham (Hultin, red.anm.), men fra hans ektefelle at han vil komme i løpet av inneværende uke og være villig til å stille i retten og avgi forklaring, sier Johnsen til E24.

Staten krever inntil 18 millioner kroner i samlet erstatning av familiemedlemmene for deres roller i Hultins selskaper, samt renter og saksomkostninger. Erstatningskravet er dels overlappende og dels solidarisk med øvrige involverte i saken, ifølge en kjennelse fra Agder lagmannsrett.

Det var DN som først omtalte saken.

Les også

Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

Massivt bedrageri

Ved å dikte opp 179 millioner kroner i forskningsutgifter i 12 selskaper fikk Hultin og forretningspartneren Terje Oddvar Steinsland (70) til sammen utbetalt 28,5 millioner kroner gjennom den statlige støtteordningen SkatteFUNN over en tiårsperiode fra 2005, ifølge tiltalen.

Skattefunnordningen gir bedrifter mulighet til store fradrag og dekning av utgifter i et forsknings- eller utviklingsprosjekt, og skal motivere til bedrifter til innovasjon.

Kompanjongene fortalte at de angivelige forsknings- og utviklingsprosjektene foregikk i Dubai og med lokal arbeidskraft. Ifølge politiet var både prosjektene og kostnadene fiktive.

Dubai-eiendommer

Hverken Hultin eller Steinsland er så langt dømt for forholdene. Ingen av dem møtte opp da rettssaken mot dem skulle begynne 5. mars 2018, og de har vært etterlyst siden da. Da tiltalen ble tatt ut i 2017, nektet Steinsland straffskyld.

Tidligere i år fant E24 kompanjongene i en omfattende lekkasje av eiendomsdata fra Dubai.

Der står Hultin oppført med åtte leiligheter og en butikk på gateplan, konservativt anslått til en verdi av 15 millioner kroner. Steinsland er registrert med tre leiligheter, anslått til seks millioner kroner.

Norge har ingen utleveringsavtale med De forente arabiske emirater.

Ifølge Økokrim er advokat Knut Henning Larsen forsvarer for Steinsland. E24 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Larsen i ettermiddag, og Larsen har tidligere ikke ønsket å kommentere saken overfor E24.

I dette bygget i Dubai, med svømmebasseng på taket, er etterlyste Rolf Gunnar Hultin registrert med åtte leiligheter og et butikklokale.
Les på E24+

Eiendomsbaroner i eksil

Arrest i familiens eiendeler

Skatteetaten mener Hultins kone, datter og svigersønn i sine roller som styremedlemmer og daglig leder i flere av Hultins selskaper, ikke har overholdt sin tilsynsplikt og medvirket til bedrageriet.

I 2021 fikk Skatteetaten medhold av lagmannsretten til å ta arrest i eiendeler tilhørende Hultins kone, datter og svigersønn for inntil 45,2 millioner kroner.

Deretter ble det tatt arrest i boligen til Hultins kone i Grimstad, bankkontoer og eldre personbil. Det ble også tatt arrest i datteren og svigersønnens bolig i Kristiansand, samt deres bankkontoer, ifølge DN.

– Arbeidsordning

Det er det rettslige grunnlaget for denne arresten, det vil si erstatningsansvaret, som nå skal behandles i Agder Tingrett.

– Mine klienter krever seg frifunnet. De mener de ikke har utvist noen ansvarsbetingede handlinger vis av vis staten, sier Johnsen.

– Hevder de å ha blitt forledet av Hultin?

– Jeg vil ikke svare på om de har vært forledet av Hultin for det har vært en arbeidsordning internt i disse selskapene. Men sett i ettertid, så mener de det. Men de hadde de vervene, det vedstår de seg. De har ikke blitt forledet til å stå i vervene, sier advokaten.

– Står på egne bein

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim i advokatfirmaet Haavind representerer Skatteetaten.

Han har gjennom prosesskriv også blitt informert om et ektefellen mener at Hultin vil forklare seg for retten. Advokaten avviser overfor E24 at det vil ha betydning for kravet mot familiemedlemmene.

– Nei, nei, saken står på egne bein, sier Fjellheim.

Han viser til at lagmannsretten i arrestspørsmålet har lagt til grunn at familiemedlemmene ikke har ivaretatt sine plikter som styremedlemmer og daglig leder i selskapene som har mottatt uberettiget støtte.

– Venter dere å vinne?

– Ja. Vi hadde ikke tatt ut den saken hvis vi ikke mente at vi har krav på erstatning, sier Fjellheim.

Det som finnes av familiens eiendeler i Norge står på Hultins kone og datter, ifølge advokaten.

– Hva Hultin har av eiendeler i De forente arabiske emirater har vi ikke oversikt over, sier han.

– Ikke satt på gaten

Advokat Lasse Johnsen påpeker at saken har vært en stor belastning for familien.

– De er avskåret fra å handle rettslig over huset, men de er ikke satt på gaten, sier Johnsen.

– Hvordan vurderer dere utsiktene til at familiemedlemmene vil gå klar?

– Vi mener jo at de har en åpenbar prosedabel sak, men vil ikke spekulere i utfallet av. Vi får bare vente og se hva som kommer, sier advokaten.

Rolf Gunnar Hultin er tiltalt for grovt skattesvik sammen med Terje Oddvar Steinsland.

– Er det fortsatt eller løpende kontakt mellom ektefellen og Hultin?

– Det vil jeg ikke kommentere, men det er klart at når vi har fått beskjed fra ektefellene, så ligger det i sakens natur at det er kontakt i hvert fall, sier Johnsen.

Skulle Hultin vise seg, vil han trolig kunne forklare seg i retten i onsdag eller torsdag i neste uke, opplyser advokaten.

– Hvor sannsynlig er det at Hultin dukker opp?

– Det regner jeg som på det rene. Jeg har fått den beskjeden jeg har fått og har ingen holdepunkter for å si at den informasjonen ikke stemmer. Det ville være veldig leit om han ikke kommer, sier Johnsen.

Rolf Hultins advokat, Lars Faye Ree i Advokatfellesskapet i Kristiansand, er ordknapp når spurt om hans klient er på vei til Norge.

– Jeg melder pass med en gang, jeg har ingen kommentar til dette, sier Ree til E24.

Vil bli pågrepet

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim har vært på jakt etter Hultin og Steinsland siden de stakk fra tiltalen i 2018.

Han bekrefter at Hultin vil bli pågrepet når han setter foten på norsk jord. Det er likevel ikke til hinder for at Hultin eventuelt vil kunne vitne, ifølge Nordeng.

– Det er kun et ressursspørsmål om han vil kunne fremstilles fra varetekt. Det gjør man hele tiden og vil være noe som kan kunne ordnes, sier statsadvokaten til E24.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng, Økokrim.

Økokrim-toppen visste ikke at Hultin angivelig planlegger å komme til Norge, men var klar over at han var oppført som vitne i den sivile saken mot familiemedlemmene, forklarer Nordeng.

Økokrim var sist i kontakt med forsvarerne omkring en eventuell retur til Norge høsten 2021.

– Den gangen ble det tatt opp som et tema at han vurderte å komme tilbake til Norge, men det ble ikke fulgt opp, sier Nordeng.

– Får tak i alle

Økokrim er heller ikke kjent med om Hultin har de nødvendige reisedokumentene for å kunne forlate Emiratene. Ifølge Nordeng har ikke Hultin gyldig pass.

– Jeg vil anta at reisedokumenter eller bekreftelse på er nødvendig, sier han.

Førstestatsadvokaten blir ikke overrasket dersom det viser seg at Hultin kommer tilbake til Norge, og viser til at familie, helse eller økonomi før eller siden bringer folk hjem.

– Erfaringen er at vi får tak i alle vi etterlyser før eller senere, og brakt dem for retten. Budskapet er at det ikke er noe vits i å flykte, man bare fyller flere år i utenlandsk eksil til en eventuell straff, sier førstestatsadvokaten.

– Vil det virke i skjerpende retning å flykte fra en tiltale?

– Det vil variere fra sak til sak, men det vil være vanskeligere å påberope seg formildende omstendigheter, og vanskelig å si at man er en angrende synder, sier Nordeng.

– Hvordan stiller muligheten seg for å inndrive eventuelle verdier i Dubai, hvis Hultin bli idømt erstatningsansvar?

– Per i dag ser det ikke så lovende ut basert på de tilbakemeldingene vi har fått. Men, dette er et spørsmål som er i stadig utvikling, og langt på vei opp til myndighetene i Emiratene og Dubai.

– Dette kan endre seg, sier Nordeng.

Les også

E24 avslører: Kriminelle og etterlyste nordmenn registrert med eiendom i Dubai for over 120 millioner

Les også

Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

Les på E24+

Den etterlyste «mafia»-familiens Dubai-luksus

Les også

Skattekrim om Dubai-avsløringene: – Oppsiktsvekkende

Les også

Skattedirektøren: – De som ønsker å unndra skatt tilpasser seg

Publisert: