Veksten i norsk handel med Tyrkia kan trues: – Situasjonen er bekymringsfull

Norsk handel med Tyrkia har steget betydelig det siste tiåret, men NHO er bekymret for at Tyrkias finansielle utfordringer kan ramme handelen.

FRYKTER FALL: Norsk handel med Tyrkia har økt kraftig de siste ti årene, og både eksporten og importen er på rundt syv milliarder kroner årlig. Nå er NHO bekymret over situasjonen i landet, med svekket tillit fra utenlandske investorer, konflikt med USA og en kraftig svekket valuta. Dette er president Recep Tayyip Erdogan.

Foto: Umit Bektas Reuters
Publisert:,

Tyrkia er ikke Norges største eksportmarked, men det har vokst betydelig det siste tiåret, i takt med tyrkisk økonomi.

I fjor var Tyrkia blant Norges 20 største eksportmarkeder, ifølge Statistisk Sentralbyrås tall.

Norge eksporterte i fjor varer til Tyrkia for 6,89 milliarder kroner, opp fra 2,24 milliarder kroner ti år tidligere og 1,6 milliarder kroner i år 2000.

Også importen fra Tyrkia har økt mye. Norge importerte i fjor tyrkiske varer for 7,06 milliarder kroner, mer enn en dobling fra 3,40 milliarder kroner ti år tidligere og opp fra 1,01 milliarder kroner i år 2000.

Les også: Norske rederier bygger i Tyrkia

Det er spesielt gass, sjømat og maskiner Norge selger til Tyrkia, mens Tyrkias viktigste eksportvarer til Norge er biler, skip, klær og maskiner.

FRYKTER BREMS: Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO.

Foto: Moment Studio / NHO

Tyrkias vekst har bidratt til at flere store globale firmaer har etablert produksjon i landet, deriblant bilprodusenter som Hyundai, Ford og Toyota. Norske aktører har også vendt seg mot Tyrkia, blant annet ved å bestille fiskebåter og andre skip fra landets verft.

– Situasjonen i Tyrkia er bekymringsfull

Men nå er Tyrkias vekst truet. Investorer har mistet tillit til bærekraften i finans- og pengepolitikken, og sanksjoner fra USA har bidratt til usikkerheten. USAs president Donald Trump doblet sist uke tollen på import av tyrkisk stål og aluminium etter en krangel om en amerikansk prest som sitter fengslet i Tyrkia.

Til sammen bidro det til at den tyrkiske liraen falt til rekordsvake nivåer på rundt syv lira per dollar, fra 3,50 lira per dollar for ett år siden.

Den norske arbeidsgiverorganisasjonen NHO er bekymret over utviklingen i Tyrkia, og frykter at også norsk handel skal rammes.

– Den økonomiske situasjonen i Tyrkia er bekymringsfull, og ser ut til å ha vært basert på en modell som ikke er fullt ut bærekraftig, med blant annet store lån i utenlandsk valuta, sier internasjonal direktør Tore Myhre i NHO til E24.

– Det at man ikke har gjort nødvendige reformer, koblet med økt politisk ustabilitet, skaper usikkerhet for norske bedrifter som er interessert i Tyrkia, sier han.

ØKT HANDEL: Disse grafene viser norsk eksport til Tyrkia (grønn linje) og Norges import fra Tyrkia (lilla linje) fra nesten ingenting i 1990 til et nivå på rundt syv milliarder i 2017.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Statkraft beskyttes av dollar-inntekter

Blant norske aktører med aktivitet i Tyrkia er kraftprodusenten Statkraft, som har to vannkraftverk med en samlet årlig produksjon på 0,55 terawattimer i Europas raskest voksende kraftmarked.

Men selskapet er så langt ikke særlig rammet av situasjonen i Tyrkia og svekkelsen i liraen, for det har mye av inntektene sine i dollar.

CAKIT, TYRKIA: Statkrafts tyrkiske vannkraftverk Cakit ligger noen hundre kilometer fra Syrias grense.

Foto: Andrea Gjestvang VG

– Vi opplever så langt en stabil situasjon for vår aktivitet i Tyrkia, men følger naturligvis situasjonen tett, skriver Statkraft-talsmann Lars Magnus Günther i en epost til E24.

– Valutakursfallet for tyrkiske lira påvirker oss i liten grad, da våre inntekter i all hovedsak er feed-in-tariffer i amerikanske dollar. Samtidig er kostnadene primært i lira, skriver han.

Kraftig tyrkisk vekst

Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) har Tyrkias vekst overgått nesten alle sammenlignbare land de siste årene. I fjor var veksten i Tyrkia på rundt 7,4 prosent, ifølge IMF.

– Tallene viser at det har vært ganske god vekst i handelen med Tyrkia det siste tiåret. Det har også vært god i vekst i tyrkisk økonomi, som har bidratt til veksten i handelen, sier Myhre.

Han sier at norske aktører blant annet har funnet det interessant å bygge skip ved tyrkiske verft.

– Vi vet at innen enkelte sektorer som skipsbygging, skipsutstyr og sjømat har Tyrkia vært sett på som et interessant land. Det har også vært konstruksjon av fiskebåter der. En stor del av handelen har vært petroleum, legger han til.

TYRKISK SKROG: Det gassdrevne fôrskipet «With Harvest» er levert av Fiskerstrand, og skroget er bygget i Tyrkia.

Foto: Fiskerstrand

Myhre påpeker at det blir stilt spørsmål ved Tyrkias økonomiske styring, og at mange utenlandske aktører etterlyser reformer. Hvis Tyrkias økonomi opplever en nedtur, kan det også ramme norske aktører, tror han.

– Dette kan være viktig for en del enkeltbedrifter og nisjeaktører. Tyrkia er også viktig for nabolandene, og for bedrifter har landet vært en vei inn til resten av Midtøsten og Afrika. Sånn sett er det uheldig hvis dette bidrar til økt ustabilitet i regionen, sier Myhre.

Ga gass etter kuppforsøk

Tyrkia holdt rentene lave og ga gass da økonomien bremset i kjølvannet av et mislykket kuppforsøk mot president Erdogan i 2016. Tidligere i år advarte IMF om at Tyrkia burde gire ned farten i økonomien, og spådde at veksten ville avta til 4,5 prosent i år.

– Selv om ekspansiv politikk var nødvendig til å begynne med, er det ikke lenger passende da økonomien viser klare tegn til overoppheting, skrev IMF i en rapport i april.

– Av-og-på-grep i finanspolitikken er ekspansive og risikerer å underminere Tyrkias hardt opparbeidede finanspolitiske troverdighet, skrev IMF.

Inflasjonen i Tyrkia økte til nær 12 prosent i fjor, men den effektive renten i landet har ligget nær null, ifølge IMF. Det har ifølge pengefondet skapt fallhøyde i økonomien.

Det danske næringslivet har opplevd vekst i eksporten til Tyrkia, og Dansk Erhverv frykter også effekten av en brems i tyrkisk økonomi, ifølge Berlingske.

Her kan du lese mer om