Skattesmell for REC-eiere

REC-aksjonærene Orkla og Hafslund risikerer skattesmell på flere hundre millioner.

Junge, Heiko
Publisert:,

Både REC-eierne Orkla

OSE

ORK

og Hafslund

OSE

HNA

har lagt til grunn at gevinsten som ble realisert på opsjonselementet i konvertible obligasjoner i selskapet er skattefrie.

Nå varsler Sentralskattekontoret for storbedrifter at det vurderer å endre likningen for 2006 slik at gevinsten likevel beskattes med 28 prosent.

Varsler rettslige skritt

Begge selskapene har varslet at de ikke er enige i Sentralskattekontorets vurdering, og at et skattekrav vil bli fulgt opp med klage eller rettslige skritt.

Et eventuelt skattekrav vil påføre Orkla og Hafslund ekstrautgifter i på flere hundre millioner kroner.

"Dersom det fattes vedtak i tråd med utkastet, vil Hafslunds skattbare inntekt for 2006 øke med 2 150 millioner kroner," skriver Hafslund i sin børsmelding.

"Et vedtak i tråd med utkastet vil derfor medføre en økt regnskapsmessig skattekostnad på om lag 500 mill. kroner i 2008-regnskapet," skriver Orkla i sin børsmelding.

Orkla skriver videre at selskapet vil måtte innbetale 751 millioner kroner, dersom Sentralskattekontoret fatter vedtak i tråd med varselet. Deretter vil Orkla kunne påklage vedtaket.

Hafslund skriver i sin børsmelding at de, etter å utnytte skatteposisjoner i konsernet, vil måtte ut med en betalbar skatt på 75 millioner kroner.

Gir ringvirkninger

Skattekravet vil også påvirke resulatet for 2008.

Den negative resultateffekten beregnes å bli på rundt 600 millioner kroner for Hafslund og 500 millioner kroner for Orkla, heter det i meldingene.

Følg utviklingen på Børs24

Flere nyheter på E24.