Fed-referat: Rentekomiteen var delt til flere hevinger

Var usikre på hvor mye mer innstramming som kunne være hensiktsmessig.

Sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen ved forrige rentemøte.
Publisert:

Onsdag publiserte den amerikanske sentralbanken referatet fra forrige rentemøte i mai.

Da valgte Federal Reserve (Fed) å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til intervallet 5–5,25 prosent. Det er det høyeste nivået på 16 år.

Rentekomiteen FOMC (Federal Open Market Committee) var delt med hensyn til om styringsrenten skulle heves ytterligere, viser det ferske referatet.

«Deltakerne uttrykte generelt usikkerhet om hvor mye mer politikkinnstramming kan være hensiktsmessig. Mange deltakere fokuserte på behovet for å beholde valgmuligheter etter dette møtet.», heter det.

Robuste jobbtall

I diskusjonen om økonomiske forhold bemerket komiteens medlemmer at den økonomiske aktiviteten i første kvartal hadde økt i et beskjedent tempo.

Likevel ble det påpekt at de amerikanske jobbtallene fortsatt var robuste, og at arbeidsledigheten hadde holdt seg lav.

Tall fra rapporten «Nonfarm payrolls»«Nonfarm payrolls»viser hvor mange jobber som blir skapt i USA utenfor landbruket, og gir en god pekepinn på aktiviteten i den amerikanske økonomien viste 5. mai at det ble skapt 253.000 nye jobber i USA i april. På forhånd hadde økonomene ventet at det ville bli skapt 185.000 nye jobber.

Arbeidsmarkedet i USA har gjennomgående holdt seg langt sterkere det siste året enn hva økonomene har ventet. Rentehevinger og inflasjon har så langt ikke sett ut til å bite på jobbtallene.

Avviste ikke nye rentehevinger

Det siste året har Fed satt opp rentene i store, hyppige sprang i et forsøk på å tøyle den skyhøye prisveksten.

Sentralbanksjef Jerome Powell understreket i mai at flere rentehevinger kan bli aktuelt, dersom økonomiske data trekker i den retningen.

Det langsiktige inflasjonsmålet i USA er, som i Norge, rundt to prosent.

Prisveksten i USA kom inn på 4,9 prosent i april, målt mot samme måned året før. Det var 0,1 prosent lavere enn hva økonomene på forhånd ventet.

Mulig pause?

I etterkant av forrige renteheving sa sjeføkonom Elisabet Holvik i Sparebank 1 til E24 at hevingen kunne bli den siste.

– Fed trekker særlig frem usikkerheten rundt effekten av bankkrisen, og de vil følge med på den samlede effekten av renteøkningene, sa sjeføkonomen.

I pressemeldingen som ble sendt ut i etterkant av møtet i mai, droppet sentralbanken setningen «noen ytterligere innstramninger kan være passende» fra tidligere.

Flere amerikanske medier, deriblant Wall Street Journal, tolket dette som en mulig pause i rentehevingene.

I markedet prises det nå inn en ny renteheving på møtet i juni med rundt 27 prosent sannsynlighet, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Publisert:

Her kan du lese mer om