Enighet om finanstilsyn i EU

EU-parlamentet og medlemslandene i EU er blitt enig om å opprette felles finanstilsyn.

Publisert:

Enigheten innebærer at tre nye tilsyn skal opprettes for banker, for forsikringsselskaper og for verdipapirselskaper.

– Vi har nådd en milepæl. Vi har kommet til politisk enighet om å danne en felleseuropeisk overvåking av finansindustrien, sa EUs kommissær for det indre markedet, Michel Barnier, etter at forhandlingene var ferdig torsdag kveld.

Bærebjelke

Tiltakspakken er en bærebjelke i EU-kommisjonens forsøk på å reformere tilsynet med bank og finanssektoren i kjølvannet av den økonomiske krisen som begynte i 2007.

Det har under forhandlingene vært uenighet om hvor mye makt EU-myndighetene skal ha i det nye systemet.

EU-parlamentet ønsket opprinnelig blant annet å samle alle de tre "vaktbikkjene" i Frankfurt, noe de store medlemslandene med Storbritannia i spissen satte foten ned for.

Slå alarm

I tillegg til de tre nye tilsynene, skal det opprettes en instans som skal vurdere den økonomiske situasjonen i hele Unionen, og som skal kunne slå alarm om trusler mot finanssystemene.

Det var rundt sammensetningen av denne instansen, kalt European Systemic Risk Board (ESRB), det har vært mest strid, ifølge nettstedet European Voice.

Europaparlamentet ønsket at ESRB skal ledes av presidenten i Den europeiske sentralbanken (ECB), mens medlemslandene ønsket at ESRB-sjefen skal velges av styret.

Bekymring

I Kommisjonen har det vært bekymring for at de nye reformene kan sette et, i deres øyne, farlig eksempel som begrenser makten deres. Årsaken er at de nye tilsynene skal kunne overstyre nasjonale instanser som for eksempel Bank of England, melder Reuters.

– Disse nye tilsynene vil ha siste ord under mekling mellom nasjonale myndigheter, sier Karel Lannoo ved tankesmia Centre for European Policy Studies, til nyhetsbyrået.

Januar

Etter enigheten torsdag skal finansreformen godkjennes av EUs finansministre 7. september, mens EU-parlamentet stemmer over den i slutten av september. Målet er at de nye overvåkingsorganene er på plass fra årsskiftet.

Det utarbeides stadig mer lovgiving som forutsetter at de nye finanstilsynene kommer på plass, så Kommisjonen og EU-parlamentet har derfor vært under press om å bli enige.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: