Spent på amerikanske nøkkeltall: – I Europa vet vi at det går dårlig

For makroøkonomer er det store fokuset neste uke på amerikanske arbeidsmarkedstall.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.
Publisert: Publisert:

– Den største begivenheten neste uke er de amerikanske arbeidsledighets- og sysselsettingstallene, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Fredag neste uke kommer arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Rapporten omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall. Konsensus hos analytikerne på forhånd peker mot en uendret ledighetsrate på 3,6 prosent.

– Resesjon er det store temaet, hvorvidt det er en resesjon allerede eller om det eventuelt er på vei. Derfor blir arbeidsmarkedstallene fulgt nøye, sier Haugland.

Fokus på USA

Insitute for Supply Management (ISM) legger neste uke frem tall for aktiviteten i den amerikanske økonomien, både i industrien og i tjenesteytende sektor.

Haugland mener at ISM-tallene blir viktige å følge med på.

– ISM-indeksen er forventet å gå litt ned, ikke til et nivå som indikerer fall i aktiviteten, men et nivå som indikerer moderat vekst i industriproduksjonen, sier Haugland.

Tidligere denne uken ble det kjent at bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA falt i andre kvartal, slik det også gjorde i første kvartal. To kvartaler på rad med negativ BNP-vekst er gjerne et kjennetegn på resesjon.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, sier at han ikke er tilhenger av BNP som mål på den økonomiske situasjonen.

– Det er mye viktigere å blant annet følge med på sysselsettingstall og jobless claims, som gir et bedre bilde av utviklingen i økonomien. Det er mer håndfast, sier han.

Haugland sier også at ISM-tallene og arbeidsmarkedstallene gir et bedre bilde av situasjonen i landet.

– Økonomien har dempet seg, men jeg mener at vi har ikke en situasjon som er så svak at vi kan kalle det en resesjon.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Forventer svake Europa-tall

Mange land i Europa legger frem PMI-tall (innkjøpssjefsindeks) neste uke. PMI forteller hvor stor andel av innkjøpssjefene i diverse selskaper som forteller om økt aktivitet eller redusert aktivitet for deres bedrift i måneden som kommer.

Olsen har ikke store forhåpninger.

– I Europa vet vi at det går dårlig. Europa er en importør av energi, så landene her blir hardere rammet av høye olje- og gasspriser. USA er på den andre siden selvforsynt av gass og har ikke gasskrisen som Europa har, sier han.

– Lønnsveksten har heller ikke tatt seg opp like mye i Europa, så de økte levekostnadene rammer europeere mye mer enn amerikanere. I Norge er vi enda tregere på grunn av fagforeninger og forhandlinger med ujevne mellomrom. I USA skjer lønnsdannelsen mye mer lokalt i bedriftene.

Les også

USA er i resesjon

Boligpriser i Norge

I Norge rettes øynene mot boligpristallene for juli på onsdag.

DNB venter at boligprisene vil stige med 0,2 prosent i juli.

– Det vil i så fall tyde på at den veldig friske boligprisoppgangen som vi har sett gjennom første halvår begynner å dempe seg. Det er kanskje naturlig, gitt renteoppgangen som har vært, sier Haugland.

Hittil i år har boligprisene steget 8,8 prosent. Med stadig økte renter mener Olsen at det er på tide med flatere prisvekst fremover.

– Boligmarkedet må begynne å flate ut snart, siden rentene går opp. Det bør etter hvert begynne å bite i boligmarkedet. Men hvis det fortsetter å dundre oppover, så gir det mer ammunisjon til Norges Bank, sier Olsen.

– Vi forventer at prisveksten flater ut og kommer på den negative siden i løpet av andre halvår. Det blir spennende å se hvordan trenden er der nå.

Les også

Meglertopper: Legger ikke mye vekt på juli-dupp

Rentemøte i Storbritannia

Torsdag er det rentemøte i Bank of England. DNB venter at sentralbanken vil heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, fra 1,25 prosent til 1,75 prosent.

– De føyer seg inn i rekken av sentralbanker som er på en rask klatring oppover når det gjelder rentenivået. Det er gjennomgangstonen blant alle vestlige sentralbanker, at renten settes opp mye og hyppig, sier Haugland.

Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom tror rentemøtet blir viktig å følge med på.

– Bank of England står kanskje i den største spagaten, gitt utviklingen i økonomien kontra inflasjonen, så det blir viktig å se hvordan de gjør den avveiningen. Det er vanskelig å være sentralbank nå, som må sette opp renten for å få ned inflasjonen, samtidig som man vet at det går utover folk som allerede begynner å slite med å betale regningene sine, sier hun.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom
Les også

DNB-sjefen om økte renter: – Enkelte må kanskje justere forbruket sitt

Publisert:
Gå til e24.no