Det amerikanske sentralbankstyret splittet om veien videre

Holder døren åpen for snarlig renteheving, men landet må «vente og se».

STILLE I BÅTEN: Den amerikanske sentralbanken, her ved sentralbanksjef Janet Yellen, er muligens noe nærmere nok en renteheving. Men foreløpig avventer de situasjonen.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Når skal den amerikanske sentralbanken fortsette å heve rentenivået? Det er et av de fremste spørsmålene som preger markedene i disse dager.

Onsdag kom referatet fra det forrige rentemøtet i sentralbanken Federal Reserve, og der fremgår det at det er uenighet om spørsmålet også internt i rentekomiteen.

Av referatet fremgår det at ett av medlemmene, Esther George fra Kansas, ønsket en heving på 25 basispunkter allerede i juli. Like interessant er det kanskje at flere av medlemmene uttrykte bekymring for inflasjonen. Men uansett holdes døren åpen for snarlig heving.

Les også

Fed holder renten uendret

«Et par medlemmer foretrakk å vente på mer bevis på at inflasjonen ville stige til to prosent på vedvarende basis. Enkelte andre medlemmer ventet at de økonomiske forholdene snart vil forsvare å ta et nytt steg mot å fjerne den støttende politikken», skriver sentralbanken.

Holder mulighetene åpne

Dermed er det en levende mulighet for at Willam Dudley, Fed-sjefen i New York, kan få viljen sin. Han gikk i går ut og antydet at en heving kan komme så snart som i september.

Komiteen er imidlertid forsiktige, som så ofte før, og påpeker at rentepolitikken fremover henger tett sammen med den økonomiske utviklingen. Det understrekes også at rentenivået vil ligge under et slags «normalisert» nivå i noen tid.

«(...) Medlemmene anså det som riktig å fortsette å holde sine politiske muligheter åpne og å videreføre fleksibiliteten til å justere standpunktet i politikken basert på den innkommende informasjonen og implikasjonene for komiteens vurdering av utsiktene for den økonomiske aktiviteten, arbeidsmarkedet og inflasjonen, så vel som risikoen for utsiktene».

Begrensede markedsutslag

Av markedsutslag i etterkant av at referatet forelå kan det nevnes at dollaren ser ut til å svekke seg moderat.

I aksjemarkedet har de store indeksene hentet seg inn etter en svak start på dagens handelssesjon, men de ligger fortsatt og vaker rundt nullpunktet.

De amerikanske statsrentene (10 år) falt litt umiddelbart etter publiseringen, men er ikke mye ned nå. Gullprisen har hentet inn det tapte, og er nå opp marginalt for dagen.

MARKEDSREAKSJON: Dollaren svekker seg litt i etterkant av dagens rentereferat.
Les også

Disse 13 skal utforme Trumps økonomiske politikk

Les også

– Har vært overraskende skuddredd

Les også

– Jeg er ikke fan av negative renter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte i Fed

Flere artikler

  1. Sjeføkonom om avgjørende Yellen-tale: – Veldig redd for å drepe oppgangen i økonomien

  2. Fed advarer mot økt nedsiderisiko i amerikansk økonomi

  3. Amerikanske sentralbanksmedlemmer frykter resesjon

  4. Mener renteøkning kan være passende «ganske snart»

  5. Yellen hever renten i USA