Derfor er «bank run» farlig

Når grekere stormer til bankene for å ta ut sparepengene sine, gir det økt risiko for at bankvesenet kollapser.  

KRISESTEMNING: En bankmann i byen Thessaloniki forklarer gjeldskrisen til fortvilte pensjonister som ønsker å ta ut pengene sine fra banken. Onsdag er de greske bankene åpne, men kun for pensjonister. Thessaloniki er Hellas nest største by.

Yannis Behrakis
Publisert:,

– En «bank run» vil i ytterste konsekvens føre til at finanssystemet bryter sammen, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Jan Tore Klovland, til E24.

Grekere har den siste tiden strømmet til bankene for å tømme kontoer. Så alvorlig har det vært at greske myndigheter har innført kapitalkontroll: Banker er stengt og grekere får kun ta ut 60 euro om dagen fra minibankene.

– En «bank run» er potensielt veldig alvorlig, da bankene ikke vil ha penger å tilby kundene, og det kan skape uorden. Griper ikke Den europeiske sentralbanken (ESB) inn, kan det ende med panikk i Hellas. Desto lenger situasjonen forblir som nå, jo større er sannsynligheten for kaos, sier professoren videre.

På ferie i Hellas? Rammet av krisen i landet? Ta kontakt med våre journalister

FOLKET MISTER SPAREPENGENE: Frykten for å miste sparepengene sine utløser gjerne «bank runs», sier professor Jan Tore Klovland.

NHH

Hjulene ruller

Bankene er avhengig av tillit. Dersom mange tror at de ikke vil få pengene sine ut av banken, vil det kunne spre seg en frykt.

Tidligere bankkriser som har resultert i «bank run» har vist at frykten raskt blir en selvoppfyllende profeti.

Dersom alle tar ut penger samtidig, vil bankene på et tidspunkt ikke vil ha likviditet å tilby bankkundene.

– En «bank run» er på sett og vis allerede i gang i Hellas og har vart i en liten stund, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets til E24.

Les også

Slik havnet Hellas på randen av konkurs

Et virus i systemet

Klovland påpeker videre at bankene på et tidspunkt ikke bare blir illikvide, men også insolvente. En insolvent bank klarer ikke å betale sine forpliktelser.

– Dette virker akkurat som et virus i systemet. Dersom en bank har problemer, vil den kunne dra med seg andre banker, advarer Klovland.

Derfor må det være en bank som står over dette i systemet, den kalles «Lender of last resort» og er i dette tilfellet ESB. De kan gripe inn og tilføre mer likviditet. Hvor sannsynlig det er at de gjør det, er et politisk spørsmål.

– Hvis ikke ESB griper inn, må i verste fall de greske bankene stenge, sier Klovland.

ESB besluttet onsdag kveld å fortsette nødfinansieringen av greske banker, men øker ikke lånetaket. Finansieringstaket på 89 milliarder euro, beslutningen som i helgen fikk greske myndigheter til å stenge bankene og å innføre kapitalkontroll, videreføres inntil videre.

Les også

Dette skjer når et land går konkurs

Stengte dører gir et pusterom

Professoren forklarer at ESB i denne situasjon enten må støtte bankene fullt ut – eller la dem gå over ende.

Å holde bankene stengt en uke vil gi dem et pusterom. De greske bankene har stengt frem til 7. juli, men enkelte banker åpnet for pensjonister 1. juli.

– Det er ikke uvanlig. Det samme gjorde Franklin Roosevelt da USA forlot gullstandarden, forteller Klovland.

I 1933 holdt de amerikanske bankene stengt en uke under Den store depresjonen.

Bremser hjulene

– Kapitalkontroll er med på å begrense «bank run»-en som nå pågår i Hellas. Hvor lenge en kapitalkontroll vil vare i tid, vil være avhengig om grekerne får i stand en kreditoravtale eller ikke med Det internasjonale pengefondet, ESB og EU, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

AVTALE: En kreditoravtale er det eneste som kan stanse den pågående bank-run, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Tore Meek

Seniorøkonomen peker videre på at en «bank run» vil kunne fortsette og eskalere dersom det ikke kommer i stand en avtale.

– Det er uklart hvor store konsekvensene kan bli for andre land ved en total «bank run» i Hellas. Følgene er vel så mye politiske som markedsmessige, sier Aamdal til E24.

Nordmenn på ferie i Hellas rammes ikke av kapitalkontrollen, men minibankene kan gå tomme for euro.

Ikke første gang

Historiebøkene har flere eksempler på «bank runs», her er noen av dem:

Det første kjente eksemplet er den anerkjente britiske banken Overend, Gurney and Company i 1866 med hovedsete i London. Svake aksjepriser for jernbaneselskaper ga store tap for banken. De avslo så hjelp fra Den engelske sentralbanken. Da banken, som på folkemunne ble omtalt som «bankmennenes bank», suspenderte utbetalingene 10. mai var uro, panikk og «bank run» et faktum. Banken kollapset og tok med seg 200 andre bedrifter i fallet.

Rett før milleniumskiftet og i etterkant av Asia-krisen opplevde MBf Finance Berhad i 1999 at innskyterne rushet til banken for å ta ut innskuddene. Sentralbanken, Bank Negara Malaysia, i Malaysia tok deretter over styringen av banken. MBf Finance Berhad var før krisen den største banken i landet.

På mer hjemlige trakter opplevde den islandske banken Landsbanki en «bank run» i 2008. En halv million mennesker med innskudd i islandske banker fikk ikke ut sparepengene sine, det er flere enn landets innbyggere som teller i overkant 300.000. Resultatet ble en langvarig finanskrise for landet og arbeidsledigheten steg kraftig. Regjeringen tok også her over styringen av Landsbanki.

Kilder: Times, Det store norske leksikon, E24, Wikipedia.

PROTEST: Demonstranter er samlet utenfor regjeringsbygget i Reykjavik i 2009. De protesterer mot myndighetens forslag om å betale tilbake innskudd til britiske og nederlandske bankkunder som gikk tapt i Icesave.

Ingolfur Juliusson

Det finnes også bank-runs som ikke har endt i umiddelbar kollaps eller offentlig overtagelse. Jiangsu Sheyang Rural Commercial Bank i Kina opplevde i fjor en tre dagers bank-run. Bankforeningen i landet og myndighetene gikk på tredje dag ut med meldingen om at finansene var trygge og at det ikke var fare for noen kollaps.

VENTER PÅ ÅPNING: Kinesiske bankkunder i hundretall venter på at banken Jiangsu Sheyang Rural Commercial skal åpne dørene. Bildet er hentet fra den siste dagen i bank-run'en fra 2014.

China Stringer Network
Les også

Nei-flertall i Hellas

Her kan du lese mer om