Kraftkommuner gikk i fakkeltog mot EU-samarbeid om kraftnett

Diskusjonen er preget av myter, mener Energi Norge.

PROTESTERER: Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), talte i Mo i Rana torsdag. Arrangementer som markerer motstand mot Acer og EUs tredje energimarkedspakke er å finne i en rekke typiske kraftkommuner i dag.

Foto: Tommy Rannov Nystad
  • Hans Jordheim
Publisert:,

Økte strømpriser, tvangsbygging av nye kabler og tap av selvråderett – bekymringene som preger nei-siden av debatten om EUs tredje energimarkedspakke er mange, og alvorlige.

Så alvorlige at regionale LO-avdelinger, med støtte fra Nei til EU, arrangerer

fakkeldemonstrasjoner rundt om i typiske kraftkommuner i dag.

I Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Sunndalsøra, Høyanger, Odda og Kristiansand demonstreres det mot regjeringens ønske om å innlemme EUs energibyrå Acer i EØS-avtalen.

Les også

Demonstrerer mot EU-samarbeid om kraftnett: Frykter høyere strømpriser

– Vi forventer mye folk på steder som Mo i Rana, Odda og Kristiansand. Budskapet vil først og fremst være at kraftressursen er vår felles ressurs. Den kan ikke forhandles bort eller legges til et overnasjonalt organ der vi ikke er medlem, sier Idar Helle, kampanjeleder og nestleder i Nei til EU.

Problematisk samarbeid

Målet til EU er å innføre mer effektiv utnyttelse av europeisk kraft. Energikilder der det er enkelt å regulere kraftproduksjonen, som gass og kull, utgjør en stadig mindre del av markedet.

Men å regulere sol- og vindkraft er langt vanskeligere og derfor mener EU det er viktig å sørge for at denne kraften blir utnyttet best mulig, på tvers av landegrenser.

Nei til EU mener imidlertid at et slikt samarbeid ikke gagner Norge.

– EUs tredje energimarkedspakke vil bety at EUs energibyrå Acer får overnasjonal beslutningsmakt. Det er problematisk med tanke på at EU og Norge har ganske motstridende interesser på energiområdet. Vi er eksportører, først og fremst, sier Helle.

– Norge opererer allerede på samme kraftmarked som land som er knyttet sammen gjennom EU-samarbeid og vil sånn sett påvirkes uansett. Hvorfor er det da bedre å stå utenfor?

Å knytte oss til et samarbeid der vi ikke sitter rundt bordet, er ikke noe vi ønsker. Vi har allerede mulighet til å gi råd, og bør ikke forplikte oss til ytterligere eksport av norsk kraft.

Les også

Ap stiller betingelser for å si ja til EUs energimarked

Store misforståelser

I den diametralt motsatte enden av diskusjonen finner vi Energi Norge som mener debatten preges av flere myter. Acer-tilslutning medfører hverken økte strømpriser eller å avgi suverenitet i spørsmål om nye mellomlandsforbindelser, skriver den NHO-tilknyttede organisasjonen på sine sider.

– Det samme uttalte først saksordfører Espen Barth Eide (Ap) og deretter statsministeren i høringen i Stortinget 2. februar, sier direktør for marked i Energi Norge, Knut Kroepelien.

– Vi mener i tråd med energimeldingen fra 2016 at Norge har offensive interesser når det gjelder å knytte seg fysisk og markedsmessig til EUs energimarked. Vi er av den oppfatning at Acer uansett vil få betydning for Norge og at det er bedre, slik NVE har påpekt, å sitte rundt bordet og ivareta norske interesser enn å vente på gangen.

MYE KRAFT: Nestlederer Idar Helle i Nei til EU forventer særlig godt oppmøte i Mo i Rana, Odda og Kristiansand. I Mo i Rana var ansatte ved Rana kraftverk godt representert.

Foto: Tommy Rannov Nystad

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er organet Acer vil komme til å fatte vedtak overfor. Eller, helt presist er det Eftas overvåkingsorgan ESA som vil fatte vedtakene.

Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE forklarer:

– Frem til nå har det vært avtaler mellom de nordiske systemoperatørene som sørger for enighet om slike forhold. Med tredje energimarkedspakke skal avtaler i større grad godkjennes av reguleringsmyndighetene i hvert land.

– Dersom det ikke er enighet mellom reguleringsmyndighetene, eller dersom reguleringsmyndighetene ber om det, kan saken bringes inn for Acer for avgjørelse, sier han.

Noen endring i retning av myndighetsoverføring, mener han det ikke vil være snakk om.

– Det skjer ingen myndighetsoverføring til Acer, men ESA får myndighet til å fatte vedtak rettet mot NVE. NVE har i mange år deltatt aktivt i nordisk og europeisk samarbeid, og vår erfaring er at vi har gode muligheter til å påvirke når dyktige medarbeidere gis anledning til å delta i dette arbeidet.

Her kan du lese mer om

  1. EU
  2. Vannkraft
  3. Landsorganisasjonen (LO)

Flere artikler

  1. Demonstrerer mot EU-samarbeid om kraftnett: Frykter høyere strømpriser

  2. Har samlet inn en halv million kroner til Acer-søksmål

  3. LOs nei til EUs energibyrå får kritikk

  4. Annonsørinnhold

  5. Island sier ja til Acer

  6. Slik kan Island velte norsk Acer-deltagelse