Hvordan skal den amerikanske sentralbanken bekjempe den neste resesjonen?

Når en resesjon truer, har den amerikanske sentralbanken en pålitelig metode for å avverge den eller minimalisere skadene: nemlig å kutte styringsrenten. Men hva skjer når rentenivåene holder seg nesten rekordlave selv i oppgangstider?

Mens veksten i økonomien er på god vei til å bli den lengste i historien, vil en av de viktigste politiske samtalene i Washington finne sted under radaren i løpet av de kommende månedene.