Rentemøter i ESB

Slik forklarer Draghi rentebeslutningen

Torsdag ble det klart at den europeiske sentralbanken (ESB) holder styringsrenten uendret, og fortsetter de storstilte obligasjonskjøpene. Banken understreker at de mener eurosonen har taklet brexit svært godt.

UENDRET: ESB-sjef Mario Draghi beholder styringsrenten i eurosonen uendret, og viderefører de kvantitative lettelsene.

Foto: Francois Lenoir Reuters
 • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

Britisk EU-nei, falleferdige italienske banker og sjansen for at den europeiske sentralbanken kan gå tom for kvalifiserte obligasjoner å kjøpe innen året er omme, er bare noen av problemene ESB og sentralbanksjef Mario Draghi for øyeblikket har foran seg.

Torsdag besluttet eurosonens sentralbank seg for å beholde se rekordlave styringsrentene, samtidig som de fortsetter å kjøpe obligasjoner for 80 milliarder euro i måneden.

– Etter Storbritannias folkeavstemning er vår oppfattelse at euroområdet har taklet disse utfordringene svært godt. Vi ser at tiltakene sentralbankene har tatt for å sikre kreditt har fungert. Men vi ser at det er økt risiko, og vi følger situasjonen nøye, sier Draghi under pressekonferansen.

– Dersom det skulle bli nødvendig er vi klare for å ta alle nødvendige grep.

Draghi understreker at sentralbanken fortsatt ser for seg vekst i eurosonen i løpet av året, men brexit og utsettelser av nødvendige økonomiske reformer i noen land har økt faren for svakere vekst enn ønsket.

Tom for obligasjoner

Mange frykter at ESB vil gå tom for obligasjoner som kvalifiserer til dagens program for obligasjonskjøp.

– Vi snakket om de generelle økonomiske forholdene, og vi har ikke nok informasjon per i dag, og vi vil ta dette opp senere når informasjonen er på plass. Vi har ikke snakket om noen av de spesifikke tiltakene nå, sier Draghi på spørsmål om dette fra de fremmøtte journalistene.

Les også

Nå «eier» Draghi mer enn 10 prosent av eurosonens statsgjeld

Han vil ikke kommentere om det kan bli aktuelt å kjøpe bankgjeld, så vel som statsgjeld og andre typer næringslivsgjeld, slik sentralbanken gjør i dag.

– Når vi har flere undersøkelser og projeksjoner om noen måneder vil vi være bedre kunne svare på spørsmål om dagens tiltak. Men jeg vil understreke at dersom det er nødvendig er sentralbanken klar til å gjøre det som er nødvendig for å sikre stabiliteten, sier Draghi.

Han legger til at sentralbanken anser sine nåværende tiltak som suksessfulle, og vi har sette at de underbygger vekst.

– Når det gjelder frykten for at vi ikke vil klare å gjennomføre tiltakene vi har lovet, mener jeg det er mer naturlig å se på vår evne til å lage tiltak som gir suksess. Det har vi vist at vi kan, sier Draghi.

Ser foreløpig ikke store brexit-konsekvenser

Draghi legger til at den svært lave oljeprisen fortsatt trekker inflasjonen i eurosonen ned, men at sentralbanken ser for seg økt inflasjon i løpet av 2017 som følger av videre forbedring i økonomien.

– Vi ser et videre behov for tiltak for å fortsette den veksten vi allerede har sett, men vi er avhengige av at andre politikkområder gjennomfører tiltak. Både på nasjonalt og internasjonalt, sier Draghi.

Han legger til at det er viktig at økonomiske reformer nå er viktig for å sikre ta veksten i eurosonen fortsetter.

– Brexit virker ikke å ha hatt så mye å si for eurosonen, når det er sagt er vi klar over at dette kan få konsekvenser senere og vi følger situasjonen. Men nå ser vi ingen grunn til ytterligere tiltak som følger av brexit, sier sentralbanksjefen.

ESB har tidligere sagt at de forventer at brexit vil føre til et fall i veksten i eurosonen på mellom 0,2 og 0,5 prosent i løpet av tre år.

– Vi må ta disse tallene med en klype salt. Vi vet ikke hvor lang tid disse forhandlingene vil ta, og det virker som både banker og økonomien har vist stor motstandsdyktighet. Det eneste vi kan si er at dette er en nedsiderisiko, men akkurat hva som vil skje er fortsatt vanskelig å si, sier Draghi.

Han legger også til at bankene per nå ikke har hatt nok informasjon til å si noe om brexit vil påvirke deres villighet til å gi nye lån.

Usikre banker

På spørsmål om ESB vil ta noen grep med hensyn på usikkerhetene knyttet til banker med en stor andel låneforfall. Særlig i Italia er dette blitt et problem og flere av landets banker har svært lav egenkapital og store låneforfall.

– Det er allerede gjort flere grep i Italia, og det bør tas ytterligere grep. Vi ser at banker med store låneforfall er svært utsatt, og det er klart at dette er en risiko som vi må følge med på, sier Draghi.

Les også

JPMorgan-sjef etter brexit: Flere tusen London-jobber kan forsvinne

Han vil igjen ikke si noe om ESB har vurdert å kjøpe bankobligasjoner. Neste uke vil den siste stresstesten av banker i eurosonen publiseres. Draghi understreker at denne testen kan gi noen svar.

– Jeg er ganske sikker på at strenger tilsyn, bedre kommunikasjon og strengere krav vil endre investorenes syn på europeiske bankaksjer, og at mye av usikkerheten rundt disse aksjene vil forsvinne når dette kommer på plass, understreker Draghi.

Les også

Nå «eier» Draghi mer enn 10 prosent av eurosonens statsgjeld

Les også

Merkel gir May tid til å forberede brexit

Les også

IMF ville heve vekstutsiktene - bråsnudde etter brexit

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Rentemøter i ESB
 2. Den europeiske sentralbanken
 3. Mario Draghi
 4. Brexit

Flere artikler

 1. ESB holder styringsrenten uendret

 2. Draghi fjerner setning om krisepakke: – Et viktig steg

 3. Tror denne mannen halverer krisepakken

 4. Annonsørinnhold

 5. Selv i Hellas lysner det for eurosonen

 6. Her er ordene Draghi kan bruke for å bevege euroen