Taxireformen

ESA underkjenner norske taxiløyver

Norge har lagt begrensinger på drosjemarkedet som rammer forbrukerne og bryter med EØS-reglene, fastslår EFTAs overvåkingsorgan ESA.

BRYTER MED EØS: ESA er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.
  • NTB
  • E24
Publisert:

– Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

ESA sendte onsdag en grunngitt uttalelse til norske myndigheter.

Overvåkningsbyrået setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men opplyser at man er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.

Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.

«Denne antallsbegrensningen går ut over etableringsfriheten. ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn», fastslår ESA, og skriver videre:

«Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne».

ESA mottok en klage mot Norge i 2014 som handlet om adgang til drosjemarkedet i Oslo.

Les også

Stortinget stenger døren for Uber

Dersom Norge ikke lever opp til EØS-forpliktelsene sine innen to måneder, kan saken til slutt bli tatt til EFTA-domstolen.

Foreslo fjerning av løyveplikt

Da delingsøkonomiutvalget tidligere i februar la frem sin rapport, var en av konklusjonene at dagens reguleringer i drosjemarkedet ikke fungerer godt nok.

Utvalget foreslo derfor å fjerne løyveplikten og plikten til å være knyttet til en sentral.

De ønsker at kravet til kjøreseddel skal opprettholdes, det vil si at sjåfører fremdeles må oppfylle kravene til blant annet helse og vandel.

Utvalget mener konkurransen i taxibransjen fungerer dårlig, og forslår også å fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovederverv, og vil innføre plikt til å gi forhåndspris ved bestilling.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Taxireformen
  2. ESA

Flere artikler

  1. – Åpenbart at konkurransen ikke fungerer

  2. ESA sier de vil reagere på reversering av taxireformen

  3. EU-domstolen: Uber er et taxiselskap

  4. Regjeringen vil endre Drosje-Norge

  5. Delingsøkonomiutvalget vil skattlegge Airbnb-utleie