Norge innfører nye sanksjoner mot Russland

Norge har innført den nye runden med sanksjoner mot Russlands president Vladimir Putin og det russiske regimet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt.
Publisert:

De nye sanksjonene er de samme som EU tidligere har innført. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at de innføres for å opprettholde presset på Russlands regjering og støttespillere.

– De utvidede sanksjonene er en nødvendig reaksjon på Russlands brutale krigføring og den ulovlige annekteringen av regioner i Ukraina, sier Huitfeldt.

Sanksjonene trer i kraft fredag.

Les på E24+

Strømsjokket: Grepene som virkelig betyr noe – uten at det koster en krone

Den nye sanksjonspakken inkluderer ytterligere innføringsrestriksjoner på produkter og tjenester som er viktige for Russland, opplyser Utenriksdepartementet.

– Sanksjonene blir stadig mer omfattende, og er en sterk og tydelig europeisk reaksjon på Russlands handlinger i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå sterkt begrenset og innebærer høy risiko, understreker utenriksministeren.

Dette er de nye sanksjonene:

  • Ytterligere 30 personer og sju enheter føres opp på sanksjonslisten, inkludert flere aktører involvert i de såkalte folkeavstemningene i okkuperte ukrainske regioner. Listeføringene er allerede gjennomført i norsk rett. Samlet er nå sanksjonert mot over 1260 personer og 115 enheter.
  • Det åpnes for å listeføre personer og enheter som legger til rette for overtredelser av forbudet mot omgåelse av sanksjonene.
  • Deler av sanksjonene utvides til å gjelde for de ikke-regjeringskontrollerte områdene i de ukrainske fylkene Kherson og Zaporizjzja.
  • Det innføres forbud mot å ha styrende stillinger i enkelte selskaper som er eid eller kontrollert av den russiske staten.
  • Det innføres ytterligere begrensninger på å yte tjenester for kryptoeiendeler til russiske statsborgere, personer bosatt i Russland eller enheter etablert i Russland.
  • Det innføres nye eksportrestriksjoner knyttet til kull, elektroniske komponenter, tekniske gjenstander i luftfartssektoren, visse kjemikalier og skytevåpen.
  • Det innføres nye importrestriksjoner knyttet til stålprodukter, maskiner og apparater, plast, kjøretøy, tekstiler, fottøy, lær, keramikk, visse kjemiske produkter og smykker som ikke er laget av gull.
  • Havneforbudet utvides til å gjelde for fartøy sertifisert av det russiske maritime skipsregisteret. Unntaket for fiskefartøy som anløper Tromsø, Kirkenes eller Båtsfjord videreføres.
  • Det innføres ytterligere restriksjoner på å yte flere typer tjenester, blant annet arkitekt- og ingeniørtjenester, juridiske rådgivningstjenester og IT-konsulenttjenester.
Les også

Vurderer sikkerhetsgrep rettet mot utenlandske investeringer

Publisert:
Gå til e24.no