Kina stiller med kraftige markedsvåpen i oppgjøret med Trump

Kina et helt arsenal av effektive virkemidler det kan bruke på finansmarkedet i handelskrigen – blant annet en stor beholdning av amerikanske statsobligasjoner og landets egen valuta. Hardt mot hardt kan likevel slå tilbake på Kina.