Ørsted-sjefen skal hjelpe Danmark med å nå klimamål

Stine Jacobsen / Reuters
Publisert:

Danskenes statsminister Mette Fredriksen har utpekt Henrik Poulsen, toppsjef i Ørsted, til å lede et ekspertutvalg fra energisektoren.

I likhet med mellom 10 og 15 andre utvalg fra andre deler av industrien, skal de finne ut av hvordan regjeringen i Danmark kan nå målet om å redusere utslippet av klimagasser med 70 prosent innen 2030, skriver Politiken.

De første forslagene til hvordan dette kan oppnås er ventet allerede til våren.

Ørsted er en av verdens fremste utbyggere av havvind, og toppsjefen har tro på at målet til den danske regjeringen er oppnåelig.

– Det er ikke lett, og 70 prosent er ambisiøst, men det er den rette ambisjonen å ha. Den presser oss til å tenke kreativt og innovativt, og den presser oss til å samarbeide på tvers av områder. Hvis ikke blir det vanskelig, sier Poulsen til Politiken.

Han har særlig tro på å bruke grønn elektrisitet til å produsere hydrogen, som igjen kan brukes til drivstoff for blant annet tungtransport.

Advarer om at de ulike utvalgene kan ha motstridende interesserØrsted falt på børs etter kunngjøring av spareplan og nedjusterte utsikter