Spekulanter med rekordhøye veddemål på renteoppgang i USA

Hedgefond og andre spekulanter vedder på at statsrente skal videre opp. – Det gir en pekepinn på hvor man oppfatter at risikoen er størst, sier rentestrateg.

RENTEOPPGANG: Federal Reserve og sentralbanksjef Janet Yellen har signalisert at styringsrenten skal videre opp. Det smitter over på de lange amerikanske statsrentene, påpeker rentestrateg.

Foto: Win Mcnamee AFP
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Etter flere år med nedgang begynte de amerikanske lange statsrentene å tikke oppover i fjor sommer, en bevegelse som ble forsterket utover høsten da Donald Trump ble valgt til president.

Renten med ti års løpetid, en nøkkelrente for verdens kapitalmarkeder, klatret fra rundt 1,4 prosent til 2,6 prosent på det høyeste i desember, før litt av oppgangen er reversert på nyåret.

Rekordhøye renteveddemål

Men blant de mer spekulative aktørene veddes det stort på at renten skal videre opp, ifølge Bloomberg.

Nyhetsbyrået viser til at hedgefond og andre spekulanter i januar har inntatt store posisjoner på veddemål som vil gi gevinst dersom kursene på statsobligasjonene med fem års løpetid faller.

Les også

Trumps dollarhodepine

Per 10. januar oversteg disse posisjonene de som tjener på kursoppgang, eller de lange posisjonene, med 1,1 million kontrakter – noe som er rekordhøyt.

På obligasjoner beveger rente og kurs seg motsatt av hverandre, altså faller kursen når renten stiger.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken peker på at det typisk er et element av flokkmentalitet i spekulantenes posisjonering.

– Det er gjerne det som fører til at det i perioder blir moment i bevegelsene. Det gir en pekepinn på hvor man oppfatter at risikoen er størst. Men det er ingen garanti for at renteoppgangen fortsetter, sier han til E24.

Ser andre årsaker enn Trump

Selv om de amerikanske rentene fikk opp dampen da Trump ble valgt, noe som ble forklart med blant annet forventninger til økt offentlig pengebruk, påpeker Knudsen at renteoppgangen startet allerede en god stund før valget.

PRESIDENT: Donald Trump, her fra et møte med lederne i kongressen.

Foto: Nicholas Kamm AFP

– Globale renter bunnet ut rett i etterkant av Brexit. Deretter var det en oppgang i internasjonale rente utover høsten og inn i desember. I etterkant har det vært en viss reversering av lange dollarrenter.

Han ser flere rentedrivere:

– Både i Storbritannia og europeiske renter var det inflasjonskomponenten som gikk opp. I USA var det både kompensasjon for forventet inflasjon pluss realrente som gikk opp. Det kan ha vært knyttet både til forventninger om de økonomiske utsiktene og renten som sådan fremover.

Les også

Færre konkurser mot slutten av fjoråret: – Oljeprisen har hatt positiv effekt

– Oljeprisen slår inn

En fellesnevner for inflasjonen er oljeprisen. Etter en bunn på under 30 dollar fatet i starten av 2016 klatret oljeprisen høyere gjennom året til over 55 dollar per fat, med hjelp fra blant annet Opecs forsøk på å skape bedre markedsbalanse.

Høyere oljepris gir utslag i prisveksten, og kan igjen bety at investorene krever høyere rente for å kompensere for økt prisvekst.

– En fellesnevner for inflasjonskomponenten er oppgangen i oljeprisen som slår inn i de lange rentene. Vi ser at forventningene til inflasjonen har snudd. Man har gått litt bort fra bekymringen om deflasjon, sier rentestrategen.

Det forventes i tillegg at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten. Selv har banken signalisert tre hevninger i inneværende år.

– Det ser ut til at renten i USA blir satt opp fremover. Sentralbanken ser ut til å være i rute med en viss normalisering av renten, sier Knudsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. USA
  2. Rente

Flere artikler

  1. – Rentene er egentlig på et sted de ikke burde være

  2. Fransk valgfrykt i rentemarkedet: Sikrer seg mot krisescenario

  3. Kjempebyks for «verdens viktigste rente»

  4. Annonsørinnhold

  5. U-sving for verdens viktigste rente: – En korreksjon

  6. Rentenerver på Wall Street: – Tiden for lave renter er definitivt over