Økt pessimisme og lavere inflasjon gjør at «alle» forventer rentekutt

Spørsmålet er ikke om Den europeiske sentralbanken (ESB) kutter renten, men om det skjer allerede på torsdagens rentemøte og om kuttene kommer sammen med kvantitative lettelser. 

RENTEKUTT: Markedene forventer at sentralbanksjef i ECB, Mario Draghi, enten kutter eller varsler kutt i styringsrenten.
Rentemøter i ESB
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

Lav inflasjon og dystre utsikter for industrisektoren gjør at markedene venter at ESBs sentralbanksjef, Mario Draghi, vil signalisere at sentralbanken tar grep i månedene som kommer.

Per nå er inflasjonen i eurosonen på rundt 1,2 prosent, sammenlignet med 1,7 ved slutten av fjoråret. I junimøtet varslet ESB at de ville «gjøre som passende» og bruke alle tilgjengelige instrumenter for å få inflasjonen opp mot målet på to prosent.

Markedene forventer derfor at bankenes innskuddsrente kuttes fra minus 0,4 prosent til minus 0,5 prosent, men de fleste venter at kuttet kommer først i september.

DNB mener at det sannsynlig – men langt fra garantert – at det også blir varslet kvantitative lettelser (se faktaboks) fremover.

– Nøkkeltalspersoner har kommunisert klart at instrumentene virker bedre sammen i en pakke, noe som styrker argumentet for både rentekutt og kvalitative lettelser allerede i juli, skriver DNB-analytiker Ole Andre Kjennerud i et notat.

ESB sluttet med kvantitative lettelser i slutten av 2018, men allerede nå kan sentralbanken med andre ord gjøre en kuvending i løpet av de neste månedene.

– Mer stimuli nødvendig

Nordea Markets skriver i en rapport at ESB må trå til for blant annet å ta grep der PMI-indeksen for industrien har falt fra 47,6 til 46,4 i juli.

Industrisektoren er med andre ord på sitt mest pessimistiske siden kriseåret 2012.

Meglerhuset viser her til at det er Tyskland og Frankrike som drar ned indeksen, mens eurosonen for øvrig gjør det bedre. At PMI innen servicenæringene indikerer vekst, er ikke nok til å unngå rentekutt, ifølge Nordea.

Les på E24+

Derfor går Norges Bank mot strømmen

– Moderat vekst gjør det svært usannsynlig å løfte inflasjonen til ECBs inflasjonsmål. Mer stimuli er derfor nødvendig, skriver banken i en rapport.

De dårlige PMI-tallene er ikke nok til å få ESB til å gjøre grep allerede nå, og at de venter at rentekuttene kommer i september, mener Nordea.

DNB trekker frem at den økonomiske veksten i Eurosonen fortsetter å skuffe, selv om første kvartal var bedre enn ventet.

– Mest merkbart har retailsalget bremset klart, som indikerer stagnerende etterspørsel i andre kvartal, skriver de i en rapport.

Oppgraderer utsiktene

Økonomer Bloomberg snakker med mener at det sannsynligvis ikke kommer rentekutt før i september, noe som begrunnes med at ESB vil avvente hva Fed gjør med renten, se an kommende økonomiske nøkkeltall, oppdaterte økonomiske fremskrivinger, se an markedenes forventninger og forberede den praktiske gjennomføring av enda lavere renter.

Les også

Statusrapport fra verdensøkonomien: Handelskrigen slipper ikke taket

Verdens største investeringsforvalter, BlackRock, oppgraderer utsiktene for europeiske aksjer i lys av forventningene om at ESB vil varsle nye runder med stimuli, skriver i en rapport.

I dag er innskuddsrenten allerede på minus 0,4 prosent, noe Blackrock forventer at kan bli enda lavere. I tillegg mener de at ESB kan gå i gang med å kjøpe finansielle produkter, inkludert bedriftsobligasjoner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøter i ESB

Flere artikler

  1. Den europeiske sentralbanken holder renten uendret

  2. ESB kutter renten for første gang siden 2016

  3. Draghi overså råd om å droppe ny runde med pengetrykking

  4. ESB ser økt sjanse for resesjon

  5. Krisetall for Europa: Mener rentekutt ikke holder