IMF advarer mot for tidlig åpning

Oppheving av koronarestriksjoner er ikke nok til å sikre økonomisk gjenreising, mener IMF, som sier en løsning på helsekrisen er en forutsetning.

I tillegg til offisielle råd og restriksjoner, som her i Sør-Korea, bidrar folks selvpålagte begrensninger til å svekke økonomien. Derfor er det ikke nok å bare oppheve myndighetens pålegg for å oppnå en stabil og varig gjenreisning, skriver IMF i sin rapport.

Lee Jin-man / AP / NTB
 • NTB
Publisert:

Da en rekke land stengte ned samfunnet mens koronapandemien herjet på det verste, bidro det klart til at økonomien fikk seg en knekk, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF). Sammenhengen mellom pandemi og økonomi er viet et eget kapittel i IMFs seneste rapport om de økonomiske utsiktene i verden.

Rapporten påpeker at nedstengingen rammet svake grupper, inkludert kvinner og unge, uforholdsmessig hardt.

Begrenser seg selv

Samtidig skriver fondet at folks selvpåførte restriksjoner – at de unngikk å møtes av frykt for å bli smittet – også var en viktig faktor i den økonomiske nedturen. IMF har sett på mobildata for å analysere hvor mobile folk har vært, og de har sett på utlysing av stillinger for å måle virkningen av både nedstenging og frivillige begrensninger.

Effekten av sistnevnte var større i mer utviklede økonomier, der flere har mulighet til å jobbe hjemmefra. Det er også flere som har sparepenger å ta av eller tilgang til sosiale tjenester som gjør det mulig å klare seg en periode uten inntekt.

I lavinntektsland kan det derimot være vanskelig å velge å holde seg unna, fordi folk har vanskeligere for å takle tap av inntekt, skriver fondet.

Uansett hvor stor effekten av folks egne valg er, påpeker IMF at den viser at det ikke er nok å fjerne restriksjoner innført av myndighetene. Så lenge smittenivået er høyt, er det trolig at mange vil fortsette å holde avstand, noe som altså igjen legger en demper på den varige økonomiske gjenreisningen.

Advarer mot for tidlig åpning

Ifølge IMF viser analysene at det er mulig å finne en balanse som beskytter folkehelsen samtidig som man unngår en varig økonomisk nedtur. Nedstenging har en klar økonomisk kostnad på kort sikt, man får ned smitten, slik at folk i mindre grad holder seg for seg selv.

Samtidig advarer fondet mot å oppheve restriksjonene for tidlig i håp om å få fart på økonomien. Det viser også til at tidlig nedstenging ga best utslag i form av å dempe smitten

I rapporten advarer IMF også mot å tenke for snevert om nedstenging som et valg mellom liv og levebrød. De mener det overser verdien i å få smitten ned for å unngå at folk frivillig begrenser sine aktiviteter. Det siste kan på mellomlang sikt veie opp for de kortsiktige kostnadene, skriver IMF, men ønsker seg mer forskning på dette aspektet ved krisen.

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. IMF
 3. Verdensøkonomien
 4. Coronaviruset
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. ILO: Pandemien har gjort stort innhogg i jobbmarkedet

 2. IMF venter 4,4 prosent nedgang i 2020: – En noe mindre alvorlig, men fortsatt dyp resesjon

 3. Kronen gjør det dårligst blant toppvalutaer

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

 6. Oslo kommune viderefører alle coronatiltak