Usikre på amerikansk rentepause: – Holder døren åpen for mer

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) hevet som ventet styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. – Det er fullt mulig det blir en heving til, sier økonom.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa på onsdagens pressekonferanse at det er en lang vei å gå før inflasjonen er på 2 prosent.
Publisert:

– Fed indikerer at de ikke har tenkt til å heve mer nå, men at de holder døren åpen for muligheten for å heve mer hvis den økonomiske situasjonen tilsier det, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

Med den økonomiske situasjonen viser han til inflasjonstall og tilstandene i arbeidsmarkedet, men også indikatorer på om bankene vil stramme inn mer.

– Det er klart at hvis arbeidsmarkedet holder seg sterkt, sysselsettingen fortsatt øker mye og kjerneinflasjonen holder seg høy, taler det for en heving til, sier Magnussen.

Den amerikanske rentekomiteen gjentok fra tidligere at de vil overvåke ny informasjon nøye og vurdere implikasjonene for pengepolitikken. Det nye rentenivået ligger nå i intervallet 5–5,25 prosent.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets vil ikke utelukke at det blir en ny amerikansk renteheving.

Kan bli siste

Sentralbanksjef Jerome Powell sa på pressekonferansen i etterkant av beslutningen at det fremdeles er en lang vei å gå før inflasjonen er nede på to prosent.

– Det er fullt mulig det blir en heving til, jeg vil ikke avskrive denne muligheten basert på dagens møte, sier Magnussen.

Det har vært svingninger på Wall Street etter rentebeslutningen, noe Magnussen tror kan skyldes at Powell ikke utelukket ny heving i juni.

– Kanskje man hadde håpet de skulle si at de var klare for en pause. Powell var tydelig på at det kan komme en heving til. Det tolker markedene negativt, sier seniorøkonomen.

– I våre prognoser hever de renta en gang til i juni. Vi kommer ikke til å fjerne det, men vi må se an dataene, sier Magnussen.

Sentralbanken har satt opp renten i store, hyppige sprang i forsøket på å tøyle en skyhøy prisvekst. Det skal skje ved at høyere renter demper aktiviteten i økonomien, og i neste omgang demper prispresset.

– Dette kan bli siste renteheving for denne gang. Fed trekker særlig fram usikkerhet rundt effekten av bankkrisen, og at de vil følge med på den samlede effekten av renteøkningene, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, etter rentebeslutningen.

Les også

USAs sentralbank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng

Viktige tall kommer

Magnussen sier mye vil skje fram mot neste rentemøte, blant annet vil vi få to inflasjonsrapporter, to arbeidsmarkedsrapporter og mye tall som viser farten i den amerikanske økonomien.

Elisabeth Holvik tror særlig arbeidsmarkedsrapportene vil bli viktige å følge med på fremover.

– Jeg oppfatter Fed som veldig usikre, sier hun.

Hun tror styringsrenta ble satt opp igjen for å vise handlekraft og være sikre på at de får ned inflasjonen.

– Og så er de åpne på at dette kan være den siste. Men de vil nok ha mer bevis for at amerikansk økonomi roer seg ned, og at prisveksten roer seg før de bekrefter at det blir den siste, sier Holvik.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, mener de amerikanske jobbtallene blir viktige i tiden fram mot neste rentemøte.

Bankene strammer inn

Det har vært uro i finansmarkedene i USA de siste månedene, som ble forsterket etter at banken First Republic nylig ble overtatt av JP Morgan Chase for å hindre at den gikk under. I mars gikk Silicon Valley Bank og Signature Bank gikk over ende.

– Det var mye usikkerhet i mars, men nå er det mer tydelig for Fed at bankene strammer inn, sier Magnussen.

Etter forrige rentebeslutning fastslo sentralbanksjef Powell at Fed var forberedt på å gjøre det som skal til for å sikre trygghet, soliditet og effektivitet i banksystemet.

– Fed trekker særlig fram usikkerhet rundt effekten av bankkrisen, og at de vil følge med på den samlede effekten av renteøkningene, sier Holvik.

Norsk krone-bekymring

Torsdag kunngjør Norges Bank sin rentebeslutning. Det er på forhånd ventet at også Norge vil sette opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed ligger det an til en styringsrente på 3,25 prosent, noe Norges Bank varslet i forbindelse med forrige rentemøte i mars.

– Vi står jo i mye av den samme situasjonen som de gjør i USA, men en viktig forskjell er at vi har fått en markant svekkelse av kronen de siste månedene og har fått et ekstraordinært press oppover på inflasjonen som skaper utfordringer for Norge, sier Magnussen.

Holvik i Sparebank 1 viser til at den amerikanske rentehevingen øker presset på at også Norges Bank må heve styringsrenta.

– Renteforskjellen er betydelig. Et element de må ta hensyn til, er at forskjellen har gitt svak kronekurs.

Publisert: