Den europeiske sentralbanken hever renten med 0,5 prosentpoeng: – Må åpenbart forvente flere

Dermed får vi et dobbelt rentehopp fra sentralbanken i et forsøk på å få bukt med den høye inflasjonen.

Den europeiske sentralbanken fortsetter å heve renten for å kjøle ned økonomien.
Publisert:

Den europeiske sentralbanken (ESB) er i likhet med andre vestlige sentralbanker godt i gang med å heve styringsrenten for å forsøke å kjøle ned økonomien.

Torsdag kunngjør ESB-sjef Christine Lagarde nok en renteheving for eurosonen og styringsrenten heves med 0,5 prosentpoeng, en såkalt dobbel renteheving, til 2 prosent.

Det er i tråd med estimater innhentet av Bloomberg. 0,5 prosentpoeng omtales ofte som «dobbel renteheving» fordi sentralbanker vanligvis hever renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Samtidig varsles «betydelige» rentehevinger fremover, fordi «inflasjonen forblir altfor høy og anslås å holde seg over målet for lenge».

– Det er åpenbart at man må forvente flere hevinger på 0,5 prosentpoeng en tid fremover, sier ESB-sjefen.

Hun understreker at rentesetting er sentralbankens viktigste hjelpemiddel også i fremtiden, og anslår en rentetopp på 3,13 prosent.

Lagarde sier samtidig ESB nok må heve rentene mer enn det markedet priser inn.

Sentralbanken varsler i tillegg at den vil krympe beholdningen av verdipapirer fremover, som i hovedsak ble kjøpt under pandemien.

Reduksjonen vil utgjøre 156 milliarder kroner i gjennomsnitt per måned frem til utgangen av andre kvartal 2023, og tempoet deretter vil bli bestemt etter hvert.

I sommer ble styringsrenten økt for første gang siden 2011, og har etter det blitt hevet med 0,75 prosentpoeng to ganger, og denne gangen med 0,5 prosentpoeng.

Les på E24+

Eksperter etter rentebeslutningen: Dette skjer i boligmarkedet

Inflasjonspress

– Eurosonens inflasjonsrisiko er først og fremst i fare for å bli høyere enn antatt, sier Lagarde.

Kampen mot den skyhøye inflasjonen fortsetter også i Europa. Prisene har skutt i været etter krigen i Ukraina og den pågående energikrisen.

Inflasjonen i eurosonen er i november anslått å lande på 10 prosent, ifølge foreløpige tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Det er noe ned fra oktober-tallene, hvor prisveksten endte på 10,6 prosent. Samtidig er nivået høyt over inflasjonsmålet på 2 prosent. Endelige tall kommer fredag.

Sentralbanken anslår et inflasjonsnivå uten mat- og energipriser på 2,3 prosent i 2025.

Rentebonanza

Denne uken har det vært rentehevinger rundt om i verden.

Norges Bank satt torsdag opp styringsrenten 0,25 prosentpoeng og sentralbanken i Storbritannia hevet renten med 0,5 prosentpoeng til 3,5 prosent.

Onsdag satt den amerikanske sentralbanken (Fed) opp renten med 0,5 prosentpoeng.

Hevingen var ventet, men det som overrasket markedet var det noe mer dystre bildet som ble tegnet av Fed-sjef Jerome Powell i hans tale.

Sentralbanken ser for seg en rentetopp på 5,1 prosent. Tidligere anslag var at rentetoppen kom på 4,6 prosent. De utelukket heller ikke at rentetoppen kunne bli oppjustert enda mer.

– Vi vil ikke vurdere rentekutt før vi er sikre på at inflasjonen er på vei ned mot 2 prosent, sa Powell.

Les på E24+

Vedum utelot milliarder da han svarte Stortinget om rike utflyttere

Publisert:
Gå til e24.no