Ny kronprins utpekt i Saudi-Arabia

Kong Salman av Saudi-Arabia har utpekt sin sønn Mohammed bin Salman til kronprins og har avsatt nevøen Muhammed bin Nayef.

PÅVIRKNINGSKRAFT: Mohammed bin Salman er nå utnevnt til kronprins, og står dermed som en av de aller mektigste beslutningstakerne innen olje. Kronprinsen har store planer, og inntar nå også rollen som formann i Rådet for økonomi og utvikling.
Publisert:

Mohammed bin Salman er sønn av kong Salman og hans tredje kone. Han var tidligere visekronprins, men er nå altså forfremmet og inntar den nest øverste posisjonen i det kongelige saudiarabiske monarkiet.

Mohammed bin Salman leder hoffet rundt kongehuset Saud og beskrives som makten bak tronen. Samtidig som han blir kronprins, utnevnes han også til visestatsminister og beholder jobben som forsvarsminister.

Han er også formann i Rådet for økonomi og utvikling.

Den nye kronprinsen er 31 år gammel, 50 år yngre enn den sittende monarken. Han er i likhet med sin forgjenger barnebarn av Ibn Saud, den første kongen av Saudi-Arabia. Dersom Mohammed bin Salman etter hvert overtar tronen etter sin far, blir han den første monarken i sin generasjon av huset Saud.

– Dette er ingen overraskelse, og det har skjedd store endringer før, og dette skjer nå igjen. Det viser at det finnes stor vilje til fornybarhet i de økonomiske reformprosjektene, sier sjefsforsker John Sfakianakis ved Gulf Research Center til Bloomberg Markets.

Sfakianakis peker på at Saudi-Arabia har liten tid på seg for å løfte frem de økonomiske reformene landet, og at det er nettopp en ung person som kan lede endringene og kreftene bak disse.

Hjernen bak børsnoteringen

Den nylige utpekte kronprinsen har tidligere verdsatt oljegiganten Saudi Arameco til utrolige 2.000 milliarder dollar, omtrent 17.000 milliarder kroner, noe som fikk folk på innsiden av selskapet til å reagere kraftig.

Salman er også «hjernen bak» oljegigantens børsnotering, hvor planen i første runde er å selge unna fem prosent av selskapet i løpet av 2018.
Aramco, som er verdens største selskap av sitt slag, har det siste året stått for over 10 prosent av den globale oljeproduksjonen.

Men den egentlige verdien av selskapet er langt lavere enn Salmans estimeringer, ifølge personer tett på prosessen med å børsnotere selskapet, melder Wall Street Journal.

Les også

Uenige om verdien på verdens største oljeselskap

Selv etter å ha tatt høyde for nylig vedtatte skattekutt, kommer ikke verdsettelsen høyere opp enn 1.500 milliarder dollar.

Dermed utgjør spriket mellom Salmans markedsverdi og selskapets egentlige verdi, en sum på omlag 500 milliarder dollar – en utrolig forskjell.

Avviket kan sammenlignes med markedsverdien til både Amazon og Netflix tilsammen, ifølge CNBC.

Store planer

Målet med børsnoteringen er å hente inn penger som kan investeres i andre industrier og dermed gjøre Saudi-Arabia mindre oljeavhengig.

Salgsgevinster fra Saudi Aramco-aksjene vil kunne hjelpe landets oljerammede statsfinanser, som igjen kan utløse en sårt tiltrengt investeringskapasitet.

Sistnevnte er planen til Mohammed bin Salman, hvor investeringskapasiteten skal brukes i et statseid investeringsfond.

Kronprinsen står i sterk kontrast til det tradisjonelle vestlige bildet av en Saudi-leder. Han er ung, urban og har synspunkter som er langt fra tradisjonelle.

– De unge er hans valgkrets. Hvis du vil konsolidere en betydelig del av befolkningen, så har han gjort det. Jeg synes han har spilt «Game of Thrones» i Saudi-Arabia særdeles bra, uttalte strateg Helima Croft ved RBC Capital Markets til CNBC i fjor vår.

Croft peker på at den unge kronprisen har konsolidert makt mye raskere enn noen kunne ha forestilt seg.

Les også

Saudi-Arabia tar oljegrep i Asia: – Gir dem et ekstra fortrinn

Salman står i dag som en av de øverste beslutningstakeren når det kommer til olje i landet, og Croft tror hans beslutninger er nøye overveid.

– Ett av budskapene hans er at Saudi-Arabia kommer til å bli en sterkere kraft i verdensøkonomien, og ikke bare innen olje, men også finans. Budskapene hans må bli sett i sammenheng med hverandre. Alt er en del av et større reformprogram som skal beskytte Saudi-Arabias olje-posisjon, sier Croft.

Publisert:

Her kan du lese mer om