Internasjonale renter

Sverige hever renten i tidenes kuvending

Riksbanken overrasker med renteheving til 0,25 prosent. Samtidig løftes forventningen til inflasjonen markant, mens vekstanslagene kuttes.

NYE RENTESIGNALER: Riksbankens sjef Stefan Ingves presenterer ferske prognoser for Sveriges renteutsikter.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Den svenske sentralbanken (Riksbanken) hever renten til 0,25 prosent.

– Hovedstyrets prognose er at renten heves gradvis fremover og at den ligger noe under 2 prosent om tre år, skriver sentralbanken, som samtidig varsler 2–3 ytterligere rentehevinger i år.

På forhånd var det ventet at den ville beholde nullrenten. Usikkerheten var imidlertid stor etter kraftig økt inflasjon de siste månedene.

Flere økonomer har pekt på at renten trolig vil heves på det kommende møtet i juni, men utelukket ikke at det kunne komme allerede nå.

– Inflasjonen har steget til det høyeste nivået siden 1990-tallet og vil holde seg høy en stund til. For å motvirke at høy inflasjon fester seg i pris- og lønnsdannelsen, har hovedstyret besluttet å heve styringsrenten fra null til 0,25 prosent, forklarer Riksbanken.

I tillegg skal takten i Riksbankens støttekjøp reduseres i andre halvår slik at de minsker beholdningen av verdipapirer. Kjøpet av statskasseveksler (kortere statsgjeld) avsluttes med umiddelbar virkning.

Sterkere svensk krone

Ved forrige rentemøte i februar lå det ikke inne noe renteheving i prognosene før i 2024.

DNB Markets skrev i forkant av møtet at det ville være «tidenes kuvending» hvis renten ble hevet på dette møtet.

Til sammenligning hevet Norges Bank renten for første gang etter pandemien i september i fjor, og har hevet to ganger til etter det til 0,75 prosent.

Den svenske kronen styrker seg 1–2 øre etter beslutningen, og koster dermed 0,96 norske kroner.

Høyere inflasjon, svakere vekst

Riksbanken understreker at det er økt usikkerhet, både fordi verdensøkonomien fortsatt påvirkes av forstyrrelser etter pandemien, men også på grunn av krigen i Ukraina.

– De økonomiske konsekvensene kommer til syne i nye forstyrrelser i de globale produksjonskjedene, forverrede forsyningsproblemer og usikker tilgang på flere viktige råvarer, skriver banken.

Dette fører til prispress på energi- og matvarepriser, som igjen øker inflasjonen ytterligere i en situasjon der den allerede er høy i flere land.

– Både svensk økonomi og økonomiene i resten av verden går nå inn i en roligere vekstfase, men den økonomiske aktiviteten vurderes likevel å være god, heter det videre.

Riksbankens vekstprognose for den svenske økonomien senkes til 2,8 prosent i år fra 3,6 prosent i februar-rapporten. Neste år er veksten kuttet til 1,4 prosent fra 2,0 prosent.

Den totale inflasjonen estimeres nå til 6,0 prosent i år fra 2,9 prosent i februar-anslaget. Neste år er anslaget løftet til 5,0 prosent fra 2,0 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Internasjonale renter
 2. Riksbanken
 3. Rentemøte
 4. Stefan Ingves
 5. Svensk krone

Flere artikler

 1. Sverige hever renten med 0,5 prosentpoeng

 2. Dette skjer denne uken: – Retter blikket mot USA-inflasjon

 3. OECD ser mørkere på verdensøkonomien: Kutter vekstprognosene

 4. Britiske økonomer venter to doble norske rentehopp

 5. Nordea ser økte priser og høyere renter: – Boligfesten er over