Amerikansk inflasjon stiger til 5,4 prosent i september

Prisveksten i USA stiger litt mer enn ventet og er langt høyere enn sentralbankens mål.

PRISVEKSTEN i USA har steget voldsomt i kjølvannet av pandemien, og merkes nå godt av forbrukerne. Spørsmålet er hvor høy og langvarig inflasjon sentralbanken vil tåle, før den strammer inn.
Publisert:

Amerikansk inflasjon stiger til 5,4 prosent i september, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

På forhånd var det ventet en prisvekst (inflasjon) på 5,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, uendret fra måneden før, ifølge tall fra Infront.

I både juni og juli var prisveksten i USA på 5,4 prosent, som er det høyeste nivået siden 2008, ifølge CNBC.

Justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjon) var årsveksten på 4,0 prosent i september, uendret fra august og i tråd med forventningene.

Det er likevel langt over Den amerikanske sentralbankens (Fed) mål om prisvekst på to prosent. Men målet er fleksibelt, slik at inflasjonen i perioder kan overgå to prosent for å veie opp for lavere inflasjon tidligere.

Sentralbankenes våpen mot for høy inflasjon er innstramminger i pengepolitikken, vanligvis i form av rentehevinger. I første omgang vil Fed stramme inn på støttekjøpene av verdipapirer, noe som trolig er nært forestående.

Frykten er at sentralbanksjef Jerome Powell hever renten tidligere enn ventet, hvis den høye inflasjonen biter seg fast.

Frykt for tidlige renteheving

Fed har ikke signalisert noe renteheving før tidligst andre halvdel av 2022, ettersom de har gått ut fra at den høye inflasjonen er knyttet til gjenåpningen etter pandemien, og derfor er forbigående.

Den kraftige oppgangen i energipriser, flaskehalser i produksjon og mangel på arbeidskraft har imidlertid økt bekymringene for at den høye prisveksten biter seg fast.

De siste 12 månedene har energiindeksen i de amerikanske konsumprisene steget med 24,8 prosent.

«Dette er en krevende situasjon for Fed, som på den ene siden ønsker å føre en fortsatt ekspansiv pengepolitikk av hensyn til realøkonomien. Men hvor inflasjonsutsiktene heller tilsier at pengepolitikken bør være mindre ekspansiv», skriver Handelsbanken i en analyse før dagens tall.

Dollaren styrker seg

Dollaren styrker seg etter tallene, slik at man nå må ut med 8,56 kroner for én dollar, rundt tre øre mer enn rett før inflasjonen ble kjent. I skrivende stund ligger de amerikanske børsene an til å åpne forsiktig i pluss.

Inflasjon er et hett tema i aksjemarkedene. Frykten for konsekvensene av brå innstramminger og rentehevinger som følge av vedvarende høy prisvekst, har gitt betydelig turbulens på børsene i løpet av høsten.

Neste Fed-møte avsluttes 3. november.

Her finner du tallene fra USA
Publisert: