Endrer flyseteavgiften: Settes opp til 200 kroner for lange flyvninger

Regjeringen gir «miljøprofil» til flyseteavgiften, og foreslår å innføre forskjellige satser avhengig av hvor langt man reiser.

NY TYPE AVGIFT: Flypassasjeravgiften endres i statsbudsjettet for 2019.
Publisert:

Få siste nytt om statsbudsjettet i E24s direktestudio gjennom dagen!

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2019 å endre på flyseteavgiften, kommer det frem idet forslaget ble lagt frem mandag formiddag.

I stedet for en fast avgift på 83 kroner for hver passasjer, som er satsen i 2018, legger finansminister Siv Jensen nå opp til at avgiften skal se forskjellig ut avhengig av hvor langt passasjerene reiser.

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer», heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Foreslår iverksettelse i april

De nye avgiftene foreslås iverksatt fra 1. april 2019. I mellomtiden, fra 1. januar, foreslår regjeringen å prisjustere den nåværende avgiften til 84 kroner per passasjer.

Flypassasjeravgiften, tabloid kjent som flyseteavgiften, ble vedtatt av Stortinget før jul i 2015 og innført sommeren etter, og bestod av en avgift på 80 kroner per passasjer for alle avganger fra norske lufthavner.

Avgiften skulle gi staten én milliard kroner i inntekter hvert år.

«Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser», heter det i finansdepartementets budsjettforslag.

Flere europeiske land, blant annet Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Sverige, har allerede innført en lignende type avstandsdifferensiert avgift.

2.500 kilometer

Detaljene i satsene vil bli fastsatt i forskrift, men allerede i forslaget presiserer Finansdepartmentet at en lang reise etter de nye satsene, vil være til land som har sin hovedstad mer enn 2.500 kilometer fra Oslo.

«Dette betyr blant annet at flyginger fra Norge til Tyrkia får høy sats siden Ankara ligger mer enn 2.500 kilometer fra Oslo.»

Samtidig vil alle flyvninger til EØS-land omfattes av lav sats.

Avgiften fikk mye oppmerksomhet da Ryanair først truet, og så gjorde alvor av trusselen, om å avvikle sin base på Rygge dersom avgiften ble innført.

Ryanair har imidlertid senere innrømmet at det ikke var avgiften, men frykten for å måtte forholde seg til fagforeninger, som var den egentlig årsaken til avgangen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om