– Kunne ikke skjedd i dag

Rolf Gunnar Hultin og Terje Oddvar Steinsland fikk ut 28 millioner kroner fra den offentlige støtteordningen SkatteFUNN og stakk av før rettssak. Det hadde ikke vært mulig i dag, sier Forskningsrådet som administrerer ordningen.

Rolf Gunnar Hultin og Terje Oddvar Steinsland er internasjonalt etterlyst og registrert med eiendom for over 20 millioner i Dubai.
Publisert: Publisert:

E24 avslørte nylig at forretningsmannen Rolf Gunnar Hultin (73) er nordmannen med mest eiendom i Dubai. Han og den tidligere makkeren Terje Oddvar Steinsland (70) har til sammen 12 leiligheter i emiratet verdt 21 millioner kroner, ifølge eiendomslekkasjen «Dubai Uncovered».

Hultin og Steinsland fikk utbetalt til sammen 28 millioner kroner fra den statlige SkatteFUNN-ordningen gjennom en tiårsperiode. Ifølge Økokrim fikk de støtten etter å ha ført opp nær 180 millioner kroner i fiktive forskningsutgifter i 12 selskaper.

Selskapene var registrert i Norge, men skal ha vært drevet fra Dubai. Hultin og Steinsland har vært internasjonalt etterlyst siden 2018.

– SkatteFUNN benyttes av flere tusen bedrifter og det er en viss risiko for at ordningen misbrukes. Bevisst misbruk forekommer i liten grad, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet, til E24.

Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Førte til endringer

Forholdene Hultin og Steinsland er tiltalt for, er ifølge Økokrim den største saken de har hatt om misbruk av SkatteFUNN-ordningen.

Saken har ført til endringer, sier områdedirektør Fahlvik.

– Med dagens regelverk og lovforskrift kunne ikke Dubai-saken ha skjedd, fordi det nå blant annet er satt begrensninger om kjøp om tjenester fra selskaper i land som Norge ikke har Skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

I et området utbygger kaller «Dubais Beverly Hills» har Terje Oddvar Steinsland en leilighet på 100 kvadratmeter, ifølge en lekkasje av eiendomsdata fra Dubai. Steinsland er tiltalt for å sørget for utbetalinger på 9 millioner kroner som følge av det Økokrim mener er fiktive SkatteFUNN-prosjekter.

I etterkant av at saken ble kjent, trappet Forskningsrådet og Skatteetaten opp samarbeidet om kontroll av SkatteFUNN-prosjekter. Informasjonsutvekslingen har blitt «kraftig intensivert», sier Fahlvik.

– Forskningsrådet og Skatteetaten utveksler årlig informasjon om mistenkelige saker, og varslingssaker håndteres løpende. De siste årene har Forskningsrådet meldt inn mellom 70 og 100 prosjekter per år der vi mener det kan være grunnlag for Skatteetaten å sjekke opp. Brukerne av SkatteFUNN skal oppleve en risiko for å bli oppdaget ved misbruk. Misbruk forfølges og straffes, sier hun.

Søkte om gitaropplæring

SkatteFUNN er en finansieringsordning for næringslivet. Norske bedrifter kan søke til ordningen dersom de bruker ressurser på å forske på eller utvikle nye tjenester og produkter. Det er Forskningsrådet som behandler søknadene.

– Saksbehandlere vurderer om prosjektet oppfyller kriteriene for å få godkjent et prosjekt, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene, sier Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Som følge av det Økokrim mener er fiktive SkatteFUNN-prosjekter skal Rolf Gunnar Hultin ha sørget for utbetalinger på totalt 26,5 millioner kroner til en rekke selskaper. I dette bygget står han oppført med åtte leiligheter og en butikk, ifølge en lekkasje av eiendomsdata fra Dubai. Verdien er anslått til 15 millioner kroner.

Hultin og Steinsland søkte Forskningsrådet om støtte til totalt 33 prosjekter, og fikk godkjent 22 av dem. Prosjektene var vidt forskjellige. Et prosjekt søkte å revolusjonere overføring av data mellom skip til havs. Et annet skulle utvikle et treningsprogram som kunne forebygge sykdommen kols.

Forskningsrådet godkjente også to prosjekter hvor online sang- og gitaropplæring sto sentralt. Om det siste prosjektet skrev Steinsland:

«Så vidt vi vet blir Gitarskolen det første systemet i verden som gjør det mulig å tilby denne typen online profesjonell sangopplæring. Vi utvikler i første omgang systemet på norsk, men ser for oss at vi på sikt kan oversette dette til engelsk og tilby produktet på det internasjonale markedet.»

Ifølge Økokrim var prosjektene og kostnadene fiktive.

– De som ble godkjent, ble vurdert i henhold til gjeldende kriterier. Bruk av ordningen krever ikke en vandelsattest, sier Fahlvik.

– Det finnes mange seriegründere i Norge og det er ikke unormalt at slike søker SkatteFUNN til sine ulike selskaper, sier Fahlvik.

Dataene i «Dubai Uncovered»-lekkasjen er delt med E24 av forskningsstiftelsen Center For Advanced Defence Studies (C4ADS).

Publisert: