Dette er den store snakkisen etter Draghi-show

Signaliserte Den europeiske sentralbanken (ESB) torsdag at pengetrykkingen i eurosonen går mot slutten? Nei, sier sentralbanken. Ja, sier markedsøkonomer.

MINDRE KRUTT: Den europeiske sentralbanken besluttet torsdag å forlenge sine storstilte kjøp av verdipapirer. Men fra april neste år vil den bruke mindre penger.
Publisert:

Sentralbanksjef Mario Draghi varslet torsdag ettermiddag at sentralbanken forlenger kjøpene av verdipapirer til minst ut neste år.

Imidlertid senker sentralbanken farten på seddelpressen, populært kalt kvantitative lettelser, fra 80 til 60 milliarder euro fra april neste år.

I månedsvis har det i markedet blitt spekulert i om ESB vil nedskalere (på engelsk kalt tapering) sin storstilte vekstpakke.

At sentralbanken nå justerer ned sine kjøp, må ikke ses på som en nedskalering, bedyret Mario Draghi på spørsmål fra salen under torsdagens pressekonferanse.

Det tar sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management med en klype salt.

– De sier at det ikke er det (nedskalering, journ.anm.), men fra april vil de uansett foreta lavere månedlige kjøp enn de har gjort tidligere. Markedet tenker at det blir kraftig stimulans, men det er vanskelig å tenke seg at dette ikke er et steg nærmere slutten på kvantitative lettelser, sier Wilhelmsen til E24.

Sjekk Draghi komme med sin definisjon av nedskalering (tapering) her:

Nedskalering eller ikke nedskalering?

FORVIRRING: Twitter rant over av mer eller mindre seriøse tolkninger i etterkant av pressekonferansen med Mario Draghi.

Da sentralbanken i USA besluttet å avslutte sine kvantitative lettelser, gjorde den det svært gradvis.

– Om man forstår tapering som at man reduserer kjøpene hver måned, har ESB rett i det. Men i volum skal de kjøpe færre verdipapirer i 2017 enn i 2016, så sånn sett er det jo egentlig tapering, sier Wilhelmsen.

Se torsdagens pressekonferanse her.

Han viser også til at Draghi flere ganger understrekte at kjøpsprogrammet kan trappes opp igjen, dersom utsiktene forverres.

Totalt vil ESB ha kjøpt verdipapirer for 2.140 milliarder euro i desember neste år, siden vekstpakken trådte i kraft mars 2015.

STORE BEVEGELSER: Slik utviklet euro seg mot dollar i etterkant av annonseringen. Når denne grafen faller, betyr det at euroen svekkes.

Venter gradvis nedskalering

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets slutter seg til Wilhemsens syn om at dagens beslutning betyr at man er kommet litt nærmere slutten på den ekstremt ekspansive pengepolitikken i eurosonen.

– Når Draghi forlenger kjøpsprogrammet så mye, synes jeg ikke man kan kalle det for tapering. Jeg ser mer på det som en veldig, veldig tidlig form for avslutning på seddelpressen. Men det er klart: Dette er ikke noe som skal vare evig, sier Bernhardsen til E24.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

– Det er starten på slutten, men slutten blir veldig, veldig lang, sier Bernhardsen.

Han tror ikke at Draghi brått vil avslutte seddelpressen, og venter en nedskalering lik den vi så i USA for noen år siden, med mer gradvise nedskaleringer.

– Når dagen for tapering kommer, går de ikke fra å kjøpe 60 milliarder euro til null. Det vil foregå over en periode der de nedjusterer kjøpene.

Begge ekspertene peker også på at mindre verdipapirkjøp kommer som en konsekvens av at den økonomiske utviklingen i eurosonen er bedre i dag enn den var i vår.

To endringer i kjøpsprogrammet

Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management

Den europeiske sentralbanken opplyste torsdag at den foretar tekniske endringer i kjøpsprogrammet:

** Den åpner nå for å kunne kjøpe verdipapirer med kortere løpetid enn tidligere, fra ett til 30 år. Tidligere var det fra to til 30 år.

** Den kan kjøpe verdipapirer med lavere avkastning (yield) enn innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. Tidligere var ESB forpliktet til å ikke kjøpe papirer med lavere avkastning enn innskuddsrenten.

– Dette er fortsatt en ekspansiv pengepolitikk, men endringen av størrelse og innretning vil innebære en brattere rentekurve. Sentralbanken vil nå kjøpe mer verdipapir i den kortere enden av kurven, noe som blant annet vil være positivt for bankene, sier Wilhelmsen.

I etterkant av nyheten torsdag, steg italienske bankaksjer kraftig.

Les også

ESB bremser seddelpressen

Les også

Nytt ESB-møte torsdag: Dette kan bli Draghis grep

Les også

– Italia vil be om nødlån til bankene

Publisert: