Fortsatt sterk økonomisk vekst i Sverige

Den svenske økonomien fortsetter sin vekst i andre kvartal.

ØKER: Svensk BNP stiger i andre kvartal, viser statistikken fra svenske SCB.
Publisert:

Svenskenes bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 1,7 prosent fra første til andre kvartal i år.

Veksttallene for andre kvartal er langt sterkere enn hva analytikere og økonomer hadde anslått på forhånd. Det er også betydelig høyere enn hva den svenske sentralbanken har lagt til grunn.

På forhånd hadde Nordea ventet en kvartalsøkning på 1,1 prosent mot 0,4 prosent fra forrige kvartal.

– Det var først og fremst bruttoinvesteringer i fast realkapital og husholdningenes forbruk bidro til oppgangen. Kalender-justert og sammenlignet med andre kvartal 2016, økte BNP med 4,0 prosent, skriver SCB i sin rapport.

Husholdningenes forbruk steg med 1,1 prosent i andre kvartal, sesongjustert og i forhold til første kvartal i 2017.

Svensk økonomi i vekst

I går ble NIER-undersøkelsen publisert fra svenske Konjunkturinstitutet, som viser til sentimentet blant svenske produsenter. Nordea Markets peker på en rapport som var bedre enn ventet, og som signaliserer en svensk økonomi i sterk vekst, hvor industrien er den mest optimistiske.

Forbrukertilliten falt noe i juli, men er fortsatt over det historiske gjennomsnittet, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport.

Les også

Sjeføkonom før svensk rentemøte: – De har malt seg opp i et hjørne

Tallene fra Statistiska centralbyrån viser at svensk eksport økte med 0,7 prosent i første kvartal, som hevet BNP med 0,3 prosentpoeng. Eksport av varer steg med 0,4 prosent.

Eksporten av tjenester økte med 1,4 prosent.

Importen økte med 0,7 prosent og holdt tilbake BNP med 0,3 prosentenheter. Import av varer økte med 0,9 prosent som omfatter innførsel av kapitalvarer økte, skriver SCB.

Produksjonen i næringslivet økte med 2,2 prosent sammenlignet med første kvartal.

De vareproduserende industriene økte sin produksjon med 3,0 prosent. Tjenesteproduserende næringer økte med 1,7 prosent. Det var en bred oppgang i bransjer som forretningstjenester, hvor bygninger og utstyr bidro mest til veksten.

Svært lite motvind

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea peker på at svenskene har gjort det godt over lengre tid nå.

– Det har lenge gått godt i svensk økonomi, og disse tallene viser at økonomien går som en kule, sier Olsen til E24.

– Hva har bidratt sterkest til veksten?

– Det som bidrar i Sverige er en ekstrem stimulerende pengepolitikk, som man har hatt lenge. Det har de fordi de ønsker å få inflasjonen nærmere målet på 2 prosent.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Olsen påpeker også at lønnsveksten har på så måte holdt seg moderat lavt, «pussig nok».

– Sveriges riksbank har hatt et noe mer ensidig syn på inflasjonen, mer enn noen andre sentralbanker har hatt. Så den sterke utviklingen i økonomien må sees i lys av dette.

Svenskekronen har svekket seg som følge av den ekspansive pengepolitikken, så det er omtrent ingen steder svenskene møter motvind, peker sjeføkonomen på.

– Det har fungert som ventet, og det er ikke så mye annet å forvente når man setter renten så lavt, da skjer det noe i økonomien.

Olsen peker på at det går godt i store deler av verden nå, takket være lave renter over lengre tid.

– I noen land har det vært stort behov for det, hvor de har vært preget av høy ledighet etter finanskrisen, med åpenbart behov for sterke stimulanser.

– Så har vi andre måttet følge litt etter. Og svenskene har for sin del satt renten godt ned, fordi inflasjonen har vært lav, sier han og peker på at svenskene har hatt en annen tilnærming enn Norge.

Les også

Sverige vil senke selskapsskatten igjen

Kronehopp etter BNP-tall

Den svenske kronen styrket seg betydelig etter at det ble offentliggjort sterke veksttall for svensk økonomi klokken 9.30 fredag.

Prisen på en euro falt umiddelbart fra nesten 9,60 svenske kroner til 9,53.

For nordmenn som vil på harryhandel har prisen på en svensk krone gått opp fra 96,7 øre til 97,34 øre.

Les også

Sjefanalytiker etter rentebeslutning: – Den siste viktige sentralbanken som snur

Les også

Riksbanken holder renten uendret

Les også

Sjeføkonom før svensk rentemøte: – De har malt seg opp i et hjørne

Les også

Den svenske inflasjonen økte med 1,8 prosent

Publisert:

Her kan du lese mer om