Den amerikanske sentralbanken er splittet i synet om renteøkning

Den lave inflasjonen skaper uenighet om rentepolitikken til den amerikanske sentralbanken.

REFERAT: Sentralbanksjef Janet Yellen.

Foto: Joshua Roberts Reuters
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Det er forskjellige oppfatninger om hvilken betydning den lave inflasjonen bør få for fastsettelsen av den amerikanske styringsrenten.

Det kommer frem i referatet fra juli-møtet i den pengepolitiske komiteen til den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), skriver flere internasjonale nyhetsbyråer.

Noen av medlemmene mener sentralbanken bør vente med neste renteøkning som følge av den lave inflasjonen, mens andre er mest bekymret over de negative virkningene av å utsette renteoppgangen.

Sentralbanken har tidligere antydet at neste renteøkning vil komme i desember, mens markedet regner med at renteøkningen først kommer på nyåret.

Selv om de fleste indikatorene i den amerikanske økonomien peker oppover har inflasjonen så langt ikke tatt seg tilstrekkelig opp.

Les også

Yellen holder renten uendret - vil redusere balansen «relativt snart»

Det kan isolert sett bidra til å utsette eventuelle renteøkninger. Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva referatet skulle fortelle om vurderingene av inflasjonen og effekten på rentesettingen.

Dollar-fall

Den amerikanske dollaren svekket seg da referatet ble offentliggjort klokken 20.00 onsdag kveld. Prisen på en euro steg fra 1,169 dollar til 1,177 dollar på få minutter.

I forhold til norske kroner falt prisen på en dollar fra 7,95 kroner til under 7,93 kroner.

Det var også knyttet til spenning til om referatet skulle gi nye signaler om når og på hvilken måte den amerikanske sentralbanken skal begynne å bygge ned sin enorme beholdning av obligasjoner.

Les også

IMF-sjefen mener verden må være forberedt på ny finanskrise

På det punkt tyder referatet at det er større enighet i komiteen.

Sentralbanken eier obligasjoner for langt over 4.000 milliarder dollar.

Disse ble kjøpt i årene etter finanskrisen for å få rentene ned og økonomien opp.

Per i dag blir rentene og avdragene sentralbanken mottar på disse obligasjonene reinvestert.

Enige om obligasjonssalg

Medlemmene i komiteen er enige om at prosessen med å bygge ned denne beholdningen skal begynne relativt snart, mens enkelt medlemmer argumenterte for at det bør fastsettes en dato for når nedbyggingen starter.

Ifølge Marketwatch gir referatet hint om at detaljer om hvordan og hvor raskt nedbyggingen vil starte vil komme ved rentemøtet i september.

'

Les også

Yellen: Kan utsette rentehevinger ved lav inflasjon

Det er antatt at som første skritt slutter sentralbanken å reinvestere alle de rentene og tilbakebetalingene de får på obligasjonsbeholdningen sin.

Flere av medlemmene i komiteen uttrykte usikkerhet over veien videre for president Donald Trumps økonomiske politikk.

Noen av medlemmene mente det er blitt mindre sannsynlig at det vil komme en økonomisk tiltakspakke i nær fremtid og at den eventuelle stimulanseeffekten vil bli mindre enn man tidligere har lagt til grunn.

Les også

Hva skjer når sentralbankene skal kvitte seg med 14 oljefond?

Les også

Bedre jobbtall enn ventet i USA

Les også

Inflasjon viktigste tema i Feds vakuummøte:
– Markedet tror Fed tar feil

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Janet Yellen
  2. Økonomi
  3. USA

Flere artikler

  1. Fed snuser på å trappe ned balansen

  2. Fed-medlemmer åpner for å trappe ned støttekjøp

  3. – Markedet kan få seg en «haukete overraskelse»

  4. Fed advarer mot økt nedsiderisiko i amerikansk økonomi

  5. Nå vil Yellen selge unna