Lekket IMF-rapport om Hellas: Advarer mot gjeldseksplosjon

Dersom Hellas ikke får slettet deler av sin gjeld til kreditorene, vil landets gjeld skyte i været, ifølge en lekket IMF-rapport.

HØY GJELD: Den greske statsministeren Alexis Tsipras.
Publisert: Publisert:

Den greske statsgjelden vil de kommende tiårene vokse til tilsvarende tre ganger av Hellas samlede årlige verdiskapning, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP), med mindre det blir gitt betydelig gjeldslette.

Dette fremkommer i en lekket rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF), ifølge Financial Times.

Renten på greske statsobligasjoner steg mandag med 1,8 prosentpoeng til 8,73 prosent, noe som er det høyeste på en måned, ifølge Reuters.

I den konfidensielle rapporten fra IMF advares det om at Hellas står overfor en eksplosiv økning av gjeldsnivået de kommende tiårene.

Hellas er det landet i EU med høyest statsgjeld målt i gjeld mot BNP, viser en rapport fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Den greske statsgjelden er nå på over 311 milliarder euro (altså over 2.700 milliarder kroner), og tilsvarer i underkant av 180 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Eksplosiv gjeldsvekst

IMF beregner at Hellas' gjeldsbelastning vil falle til 170 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2020, og videre falle til 164 prosent innen 2022.

Men så snur det: I rapporten beregnes det at gjelden vil stige til 275 prosent av BNP innen 2060.

I rapporten signaliserer IMF fortsatt hard linje når det gjelder at Hellas bør innvilges gjeldslette av eurostatene. IMF advarer at gjeldsbelastningen er uholdbar og vil ikke bli bedret, selv om man gjennomfører ytterligere reformer som er blitt anbefalt av fondet.

IMF har avslått å kommentere saken overfor Financial Times.

Uten lovgivning som sikrer ytterligere pensjonskutt og skatteøkninger, tviler IMF på at Hellas kan oppnå et primært budsjettoverskudd på 3,5 prosent, ifølge The Guardian.

Greske myndigheter tror at økonomien vil vokse med 2,7 prosent i år.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener at den greske regjeringens vekstanslag er for optimistiske.

– Etter flere år med skuffelser skal man være veldig optimistisk for å tro at regjeringens vekstanslag vil innfris, sier Dørum til E24.

Etter at aktiviteten i Hellas sluttet å falle i 2013, har BNP-veksten ligget helt flat. I fjor endte BNP-veksten på 0,1 prosent.

BNP-veksten er nå 26 prosent lavere enn i 2008, og siden 2008 har sysselsettingen falt med 18 prosent i Hellas.

Det som IMF ser er at veksten ikke kommer, og at reformene går tregere enn ventet. I tillegg øker ikke skatteinngangen raskt nok.

Det er årsaken til at IMF mener at gjelden ikke kommer til å være på en bærekraftig nivå frem mot 2060.

Derfor mener IMF at i tillegg til å reformere økonomien, er Hellas avhengig av å få gjeldslette.

Les også

Hellas må selge unna for milliarder – krefter i regjeringen kjemper imot

Lite til folket

E24 har tidligere skrevet om at bare åtte prosent av det som da var en gjeld på 224,5 milliarder euro hadde gått til det greske folk.

Tallene E24 hentet ut viste at krisepakkene i størst grad hadde bestått i at grekerne tok opp nye lån for å nedbetale gammel gjeld.

I forbindelse med kriselånpakkene har Hellas tatt grep om blant annet pensjonsreformer, energireformer, styrking av bankene, etablering av en ny og uavhengig skatteetat samt privatisering av en rekke statlige bedrifter.

Reformene er blitt møtt med stor skepsis i befolkningen.

Les også

Eurosonen åpner for gjeldslette for Hellas

Les også

Vekst i Hellas for første gang på to år

Les også

Eurogruppen gir grønt lys til ny utbetaling til Hellas

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om