ETT ÅR SIDEN LEHMAN-KONKURSEN: Obama refser Wall St.

President Barack Obama advarte Wall Street mot å falle tilbake til gamle dagers utsvevelser.

GJELDSLAVE: Mange har karakterisert president Barack Obamas besøk til Kina som en gjeldslaves besøk til banken.

  • NTB
Publisert:,

I selveste løvens hule på Wall Street advarer president Barack Obama markedet mot å gjenta den uvørne og ukontrollerte opptredenen som nesten førte USA utfor stupet i fjor.

I en krass tale mandag gjorde han det klart at markedet ikke må regne med at myndighetene griper inn igjen om systemet svikter på nytt.

Ett år etter at den globale finanskrisen ble utløst av kollapsen til Lehman Brothers, oppfordret han Wall Street til ikke å kjempe imot reformer og reguleringer som trengs for å hindre nye sammenbrudd.

- For ett år siden så vi hvordan markedene kan ta feil, hvordan en mangel på fornuftige regler kan føre til overdrivelse og misbruk, hvor nær vi var stupet, sa han.

- Ett år senere er det avgjørende at vi får på plass reformer som for all framtid vil hindre at en slik krise skjer igjen, sa han videre.

Advarer

Selv om økonomien og finanssystemet ser ut til å være på bedringens vei, understreket han at det ikke betyr at man kan senke beredskapen.

- Dessverre er det noen i finansverdenen som tolker situasjonen feil. I stedet for å lære leksen fra Lehman og krisen som vi fortsatt lider under, ser de bort fra den, sa Obama.

- Så jeg vil at de skal lytte til det jeg sier: Vi går ikke tilbake til tiden med uvøren oppførsel og ukontrollerte utsvevelser som lå til grunn for krisen, tilføyde han.

Stormen over

Han gjorde det også klart at inngripen fra myndighetene fortsatt er påkrevet, selv om behovet er i ferd med å gå over.

Så vellykket var tiltakene til myndighetene at staten har fått et utbytte på 17 prosent av de investeringene i bankene som nå er solgt, sa Obama.

Etter å ha ramset opp tiltakene som er gjort av myndighetene siden i fjor høst, la han fram regjeringens reformplaner, inkludert nye regler for å beskytte forbrukerne og et nytt organ for å håndheve reglementer og lukke smutthullene som lå bak krisen.

G20-møte

President Obama hadde også til hensikt å vise andre land at han tar på alvor arbeidet med å få kontroll over svakheter i det amerikanske finanssystemet. Reform av finanssystemet blir et hovedtema på toppmøtet i G20 i Pittsburgh neste uke.

Men det går tregt å reformere systemet. Selv om Obama og demokratene insisterer på at reform er tvingende nødvendig for å hindre nye katastrofer, er mange forslag blitt gjenstand for langvarig tautrekking i Kongressen.

Obama sa at krisen var resultat av at både myndighetene, markedet og aktører i det øvrige USA hadde mislyktes over hele fjela.

- Det var en kollektiv svikt i Washington, i Wall Street og over hele USA som førte til denne nesten-kollapsen i vårt finanssystem i fjor, sa han.

Mot bonuser

Obama oppfordret også Wall Street til å ta ansvar og ikke å undergrave befolkningens tillit til dem enda mer med nye enorme bonuser til topplederne i finansfirmaene.

Han ba ledelsen i finansfirmaene om å ikke å vente på ny lovgiving for å overhale sine egne lønnssystemer og ta mer hensyn til langsiktig innsats enn til kortsiktig gevinst.

Les flere økonominyheter på E24.

Her kan du lese mer om

  1. Finanskrisen

Flere artikler

  1. Geithner: - Ingen av bankene ville overlevd

  2. Obama varslet nye kriser om ikke reglene endres

  3. Obamas oppfordring: - Reguler finansmarkedet

  4. Annonsørinnhold

  5. Bankreguleringer blir tema på G20-møte

  6. Obama kjemper for bankreform