Forventer rentekutt i USA: – Ikke lett å se på data at renten må ned

Aksjemarkedene gjør toppnoteringer, arbeidsledigheten er rekordlav og økonomien vokser i USA. Likevel forventer markedene at Fed setter ned renten.

OVERRASKENDE: Harald Magnus Andreassen, som er sjeføkonom i Sparebank1 Markets, sier at det er overraskende at sentrale Fed-medlemmer nå kommuniserer at det blir rentekutt, seks uker etter at flertallet i renterådet ville holde renten uendret ut året. – Etter rentemøtet i juni har ikke nyhetsstrømmen vist at det har vært en svakere utvikling i økonomien, sier han.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Når sentralbanksjef Jerome Powell går på talerstolen i kveld spør ikke markedene om, men hvor mye Federal Reserve vil kutte styringsrenten.

Svake inflasjonstall og usikkerhet for global vekst brukes som begrunnelse for kuttet, men amerikansk økonomi preges av at børser med rekordnoteringer, rekordlav arbeidsledighet og økonomisk vekst.

– Det er ikke lett å se på data at renten må ned. Ikke er dollaren sterk, prisveksten er ikke spesielt lav og arbeidsledigheten er svært lav, sier sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

LETTELSER: Sjeføkonom og kredittstrateg i Swedbank, Øystein Børsum, sier at spørsmålet ikke er om Fed kutter renten, men om de kutter med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng, om de varsler kvantitative lettelser og hva de sier om renteutviklingen fremover.

Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Høy risiko for verdensøkonomien gjør at et rentekutt fra Fed er riktig, mener sjeføkonom og kredittstrateg i Swedbank, Øystein Børsum.

– Særlig industribarometrene har falt, og globalt er industrisektoren i resesjon. Sektoren er en av de viktigste driverne for økonomien, og tegner opp risiko for en bred økonomisk nedtur i veldig mange økonomier, inkludert den amerikanske.

Litt svakere vekst

BNP-veksten i første og andre kvartal av 2019 var på henholdsvis 3,1 og 2,1, som er litt svakere enn tilsvarende periode i 2018. Håpet med å kutte rentene er å øke investeringer og forbruk.

Andreassen tviler på at et rentekutt vil ha særlig effekt på investeringsstaken for næringslivet i USA.

Les på E24+

Børskommentar: Det er langt fra sikkert at nye rentekutt vil få samme børseffekt som tidligere

– Og effekten for husholdningene tror jeg blir begrenset. Det var ikke noen lånefest før rentene ble satt opp, samtidig som prisveksten for boliger og boligbyggetakten er moderat, sier han, og viser til at amerikanere flest har redusert gjeldsgraden etter finanskrisen i 2008.

Risikoen med å kutte renten nå anser Andreassen som lav, og peker på at kredittveksten, gjeldsveksten og inflasjonen er lav.

– Om økonomien ikke svekker seg særlig fremover, er det bare å sette opp renten igjen, sier Andreassen.

Trekker inn Trump

Hovedmålet til USAs sentralbank er å styre etter et inflasjonsmål på 2 prosent, et mål landet har ligget under de siste månedene.

De underliggende tallene viser derimot at inflasjonstallene sammenfaller med lavere energipriser. I tillegg har inflasjonen etter 2017 ligget over målet, med et snitt på 2,1 prosent.

Les på E24+

Derfor går Norges Bank mot strømmen

– Ut fra dette er det klart andre årsaker gjør at Fed trolig kutter renten. Den mest positive versjonen er at Fed er bekymret for at handelspolitikken rammer økonomien, og de gjør et forsikringskutt, sier Andreassen.

– Den mindre positive versjonen er at de bøyer av for presset fra presidenten, som har vært ekstremt. Hvis det er et hint av tvil i Fed om at økonomien kan bli svakere og at de vil få skylden for det, så er det forståelig om de bøyer av, sier Andreassen.

Tiltagende pessimisme

Børsum er mer tvilende til om Trump gjentatte angrep har påvirket Fed, og viser til at de økonomiske forutsetningene har forandret seg de siste månedene. Han mener Fed har blitt mer opptatt av realøkonomien enn av inflasjon.

– Men det kan de jo ikke si, og de kommer til å begrunne rentekutt med en samet vurdering.

Les på E24+

Dette gjør sentralbankene når de ikke lenger kan kutte rentene

En av indikatorene for fremtiden til amerikansk økonomi er PMI-indeksen fra industrien, som spør ledere for industribedrifter hvordan de ser på fremtiden. Trenden her er klart nedadgående, men indeksen er fremdeles over 50, som indikerer tro på fortsatt vekst.

Fallet i PMI-indeksen skjedde samtidig som handelskrigen mellom USA og Kina blusset opp i mai, der begge landene nå har innført straffetoll mot den andre parten. Landene er for øyeblikket i forhandlinger, men fra utsiden anses avstanden mellom partene som stor.

– Tallene viser at det var innenlands etterspørsel som sviktet, ikke eksport. Selv om handelskrigen også er ubehagelig for amerikanske bedrifter, sier Andreassen.

Kan skape boble

Tross usikkerheten som preger industrien, har flere toneangivende børser satt nye toppnoteringer i sommer. Både Børsum og Andreassen sier at aksjemarkedene kan få et markant fall hvis Fed ikke kutter.

Børsum mener deter naturlig at Fed tar hensyn til børsene når de setter renten, men at det er et tankekors at makroøkonomien og aksjemarkedene ikke går i takt.

– Et av mine hovedscenarioer er at et rentekutt vil hjelpe aksjemarkedene i første omgang, men at svak utvikling i realøkonomien i neste omgang gjør at aksjemarkedene ikke hjelpes av rentekutt i neste omgang.

Les på E24+

The New York Times: Hvordan skal den amerikanske sentralbanken bekjempe den neste resesjonen?

Hvis rentekutt gjør at aksjemarkedene fortsetter oppover uten at økonomien for øvrig følger, mener Børsum det kan bidra til å skape bobler.

– Men mange er optimistiske og sier at innenlandsøkonomien i USA går ganske bra, og det er ikke noen åpenbare bobler i boligmarkedet.

Andreassen sier at Fed i utgangspunktet risikerer Fed å blåse opp aksjemarkedene, men at det ikke er sannsynlig.

– Sannsynligvis er ikke aksjemarkedet hårreisende dyrt i USA, men det kan godt falle 30 prosent. Men prisingen har mange flere grunner enn renten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Den amerikanske sentralbank (Fed)

Flere artikler

  1. Økonomer tror dypere minusrenter er på vei i Europa

  2. Betalt innhold

    Denne «tiåringen» skremmer verdens rikeste mennesker

  3. Hardt ut mot ESB: – Betydelig risiko for en boble i obligasjonsmarkedet

  4. Etter toppnoteringen på Wall Street: – Høy risiko for å få en kraftig korreksjon

  5. Ekspertene mener børsene dopes av lave renter