E24 avslører: Kriminelle og etterlyste nordmenn registrert med eiendom i Dubai for over 120 millioner

Publisert:

374 villaer og leiligheter er registrert på 259 personer med norsk tilknytning, samt tre selskaper som kan kobles til Norge. Det kommer frem i en datalekkasje fra Dubai, som E24 har fått tilgang til.

Dubai er et av verdens mest hemmelighetsfulle skatteparadiser. Den samlede verdien av eiendommene anslås til 1,1 milliarder kroner.

Undersøkelser E24 har gjort, viser at dømte og etterlyste personer med norsk bakgrunn er registrert som eiere av til sammen 48 eiendommer i Dubai.

Det utgjør nær 20 prosent av eiendommene som knyttes til personer som skatter til Norge, eller har unndratt seg rettsforfølgelse ved å flytte til Dubai.

Til sammen er disse eiendommene anslått til å ha en verdi på rundt 120 millioner kroner.

– At nesten 1 av 5 eiendommer tilhører kriminelle, det er et høyt tall. Det er betenkelig og bekymringsfullt, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til E24.

– Det gir grunn til mistanke om at utbytte fra straffbare handlinger i Norge er benyttet til å kjøpe eiendom i Dubai.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng, Økokrim.

Løfter sløret

Flere enn 20 internasjonale medier publiserer i dag resultatet av et journalistisk samarbeid om Dubai-lekkasjen, ledet av E24.

Det lekkede materiale er fra 2020 og ble gitt til E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS).

Lekkasjen omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner, som er registrert med til sammen 800.000 eiendommer i Dubai.

Les også

Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai

I området som heter Dubai Marina, har flere nordmenn eiendom.

– Denne lekkasjen gir den første fulle oversikten over eierskap av eiendom i et velkjent skatteparadis. Endelig kan vi løfte sløret av hemmelighetene som omgir slike eiendomsinvesteringer, sier Annette Alstadsæter, professor og skatteforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun leder en internasjonal gruppe akademikere som forsker på Dubai-lekkasjen og publiserte en rapport i dag.

Forskergruppen anslår at utenlandske privatpersoner og selskaper til sammen eier for over 146 milliarder dollar, tilsvarende 1.380 milliarder kroner, i Dubais eiendomsmarked.

Forskerne har brukt offentlige omsetningstall fra Dubais eiendomsregister til å anslå verdien på hver enkelt av eiendommene i lekkasjen, inkludert eiendommer som er koblet til Norge.

Fra lekkasjen har journalister i samarbeidet tilgang på navn, fødselsdato og passnummer for personer registrert med eiendom. Forskerne jobber med anonymiserte data.

I bygninger rundt denne stranden, ved Dubai Marina, er flere leiligheter eid av tidligere straffedømte nordmenn.

Satt på «gråliste»

Dubai har vokst fram som et viktig finanssenter og en populær turistdestinasjon, kjent som en «lekeplass» for den globale, økonomiske eliten.

Samtidig er Dubai beryktet for illegale pengestrømmer, og for å være et tilfluktssted for kriminelle og andre som vil skjule seg for myndighetene.

Tax Justice Network (TJN), en internasjonal organisasjon som jobber for økt åpenhet om skatt og pengestrømmer, rangerer Dubai blant de ti mest lukkede skatteparadisene i verden.

Ved å lukke øynene og la være å stille spørsmål, har Dubai over tid tiltrukket seg store pengestrømmer og noen av verdens mest profilerte kriminelle, skriver TJN i en rapport fra 2020.

De forente arabiske emirater ble nylig «grålistet» av Financial Action Task Force, et internasjonalt organ for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, på grunn av manglende tiltak for å stoppe illegale pengestrømmer.

Dubais skyline har vært i en voldsom utvikling de siste tyve årene. Dette bildet er tatt fra den kunstige øya kjent som palmen.

– Problemet er ikke løst

Tettere internasjonalt samarbeid og skjerpede regelverk har gjort det vanskeligere å gjemme verdier i utenlandske banker.

Det gjelder også Dubai, som utveksler bankopplysninger med andre land gjennom Common Reporting Standard (CRS).

Alstadsæter mener at problemet med skjulte formuer likevel ikke er løst, men har flyttet seg til eiendom, gull, yachter og andre verdigjenstander.

– Man ser incentiver til at formuer flyttes over til det som ikke er dekket av automatisk informasjonsutveksling. Det gjelder også Dubai, sier professoren.

Annette Alstadsæter, professor og leder av Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning - ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ikke oppgitt

Alle som er skattemessig bosatt i Norge må opplyse om eiendom i utlandet i skattemeldingen.

Dette viser E24s undersøkelser:

Lekkasjen viser at de 214 skattepliktige personene var registrert som eiere av minst 229 eiendommer i Dubai.

Ifølge ligningsdata fra 2019 som E24 har fått innsyn i, meldte kun 39 personer fra om eiendom i Emiratene, der Dubai inngår. Disse innrapporterte til sammen 44 eiendommer.

Statsadvokat Petter Nordeng i Økokrim sier til E24 at de anser eiendomsinvesteringer i Dubai som en potensiell metode for skattesvik og hvitvasking av penger.

Avsløringene reiser flere spørsmål, mener han:

– Er inntektene som er brukt til å kjøpe disse leilighetene unndratt beskatning? Hadde eierne inntekter som forsvarer slike investeringer i Dubai?

Dette er den ene delen av Palmen, hvor noen av Dubais dyreste eiendommer ligger.

Formuesgap

En av de straffedømte nordmennene i Dubai-lekkasjen, er en restauranteier i femtiårene fra Østlandet.

Mannen er tidligere dømt for omfattende momsunderslag og ulovlig besittelse av en Smith & Wesson halvautomatisk rifle.

– Jeg er opptatt. Hvorfor skal jeg forklare det til deg, svarer mannen når E24 tar kontakt og spør om eiendommene han er oppført med.

Han står registrert med fire leiligheter til en verdi av rundt 30 millioner kroner i noen av Dubais mest eksklusive nabolag.

Den mest verdifulle er en villa i nabolaget Jumeirah Village Triangle estimert til over 15 millioner kroner.

Restauranteieren er registrert med en villaeiendom i området som ligger like over midten av bildet.

Ifølge ligningsdata hadde mannen moderate inntekter og ingen skattbar formue i mange år.

Først i 2019 fikk mannen skattbar formue, med 429.000 kroner. I 2020 økte den til 1,2 millioner kroner.

– Attraktivt for å skjule formue

Det er ikke ulovlig for nordmenn å eie eiendom i Dubai.

Mange nordmenn i lekkasjen har bodd og jobbet i emiratet i årevis. Flere har vært ansatt i norske eksportbedrifter.

Blant de registrerte eierne som bor i Norge, er personer med vanlige jobber som tannlege, drosjesjåfør og bedriftsleder, men også enkelte med flere konkurser bak seg og personer uten registrert inntekt.

Ifølge skatteforsker Annette Alstadsæter, viser Dubai-lekkasjen at emiratet er et attraktivt sted for personer som ønsker å skjule formue fra skattemyndighetene.

– For å skjule store finansielle formuer trenger man i disse dager hjelp fra profesjonelle. Det er mye lettere å kjøpe eiendom i Dubai, sier Alstadsæter til E24.

I tillegg til Palmen, har Dubai forsøkt å lage 300 kunstige øyer som skulle se ut som et verdenskart. Arbeidet med disse er ikke ferdigstilt.

Lave inntekter

En stor andel av de registrerte Dubai-eierne med tilknytning til Norge har i lengre tid hatt lav eller ingen inntekt og formue, viser ligningstall E24 har hentet inn.

Det gjelder også flere av dem som tidligere er dømt eller siktet for kriminalitet i Norge.

210 eiendommer er registrert på personer som i 2020 hadde under 300.000 kroner i skattbar inntekt.

– Spørsmålet er hvorvidt deler av eller hele kjøpesummen til eiendommene stammer fra hvitvasking eller har blitt unndratt skattlegging i utgangspunktet, påpeker Alstadsæter.

– Da snakker man om kriminalitet, sier professoren.

«Tydelig rammeverk»

Myndighetene i Dubai har ikke svart på en rekke konkrete spørsmål fra E24.

I en uttalelse sendt via Emiratenes ambassade i Oslo, skriver regjeringen i Dubai:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet», og fortsetter:

«Dubai Land Departement (det offentlige organet som har ansvar for eiendomssektoren i Dubai journ.anm.) med dets aktiviteter og prosesser, er en hjørnestein i dette arbeidet».

I en tidligere versjon av saken sto det i en setning at «Lekkasjen viser at de 214 skattepliktige personene eier minst 229 eiendommer i Dubai.»

Det korrekte er at de i lekkasjen var «registrert som eiere» av minst 229 eiendommer. Endringen ble gjort fredag 30. desember klokken 12.42.

Les på E24+

Nye metoder gjør det fortsatt mulig å gjemme penger i skatteparadis

Les på E24+

Milliardærer i skatteparadis meldte inn formuen etter dokumentlekkasje og avisoppslag

Les også

4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten

Les også

Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai

Publisert:
Gå til e24.no