Flere amerikanere støtter samlet Israel og Palestina

Stadig flere amerikanere mener at USA bør presse på for en enstatsløsning i konflikten mellom Israel og palestinerne, viser en ny meningsmåling.

SAMLET: 11 prosent amerikanere mener at president Barack Obama bør ta i bruk enda sterkere virkemidler for å få en slutt på utvidelsen av bosetninger på vestbredden.
Publisert: Publisert:

34 prosent av de spurte mener at konflikten best kan løses ved å opprette én demokratisk stat, der israelere og palestinerne har like rettigheter, viser målingen som er utført for The Brookings Institution.

I en tilsvarende undersøkelse for ett år siden gikk 24 prosent av de spurte inn for en enstatsløsning.

Like rettigheter

Andelen som mener USA bør legge press på partene for å få til en tostatsløsning, med en palestinsk stat side ved side med Israel, er uendret på 39 prosent.

Dersom en tostatsløsning ikke lar seg realisere, mener 71 prosent at en enstatsløsning med like rettigheter for jøder og arabere er den beste.

Dersom palestinerne går til FNs sikkerhetsråd for å få anerkjennelse som stat, mener 27 prosent av de spurte at USA bør bruke sin vetorett. 25 prosent mener at USA bør gi sin tilslutning, mens 45 prosent mener at USA bør avstå fra å stemme.

Kritiske til bosetninger

Meningsmålingen viser også at amerikanere flest er kritiske til de israelske bosetningene i de okkuperte, palestinske områdene.

63 prosent er imot byggingen av bosetninger, og blant demokratene er andelen hele 75 prosent.

28 prosent mener USA bør innføre sanksjoner mot Israel som følge av bosetningene, mens 11 prosent mener at president Barack Obama bør ta i bruk enda sterkere virkemidler for å få en slutt på utvidelsen av bosetninger.

34 prosent mener at USA bør være klar i sin kritikk av bosetningene, mens 27 prosent mener at man fra amerikansk side ikke skal gjøre noe med saken.

Les også:

Nord-Korea mistenkes for hacking av SonySverigedemokraterna kan felle Löfvens regjering- Sveits sier trolig nei, nei, neiSveriges statsminister Stefan Löfven vil ha nyvalg 22. marsFengslet etter å ha krevd grunnlovsendring i Myanmar

Publisert: