USA dominerer våpensalget i verden

Våpenindustrien fortsatte å øke omsetningen i fjor. Amerikanske produsenter dominerer, men også kinesiske selskaper selger mer våpen, ifølge en svensk rapport.

Norge kjøper nye jagerfly fra amerikanske Lockheed Martin, verdens største produsent av våpen. Bildet viser et F-35-fly som ble vist fram på den militære flyplassen på Rygge i fjor.
  • NTB-AFP-DPA
Publisert:

Ifølge Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) var 12 amerikanske selskaper blant de 25 største våpenprodusentene i verden i fjor. De amerikanske selskapene sto for over 60 prosent av salget til de 25 produsentene, som til sammen solgt våpen for 3.160 milliarder kroner.

Summen som ble brukt på våpen, var omtrent 50 ganger så stor som det årlige budsjettet til FNs fredsbevarende operasjoner.

Det totale salget til de 25 største våpenprodusentene økte 8,5 prosent fra året før, ifølge Sipri.

USA har lenge dominert det globale våpensalget, og fem amerikanske selskaper ligger øverst på listen. Lockheed Martin beholder posisjonen som verdens største våpenprodusent.

Inkludert for første gang

Topp 25-oversikten inneholder også seks våpenprodusenter fra Vest-Europa, fire fra Kina og to fra Russland. For første gang er en produsent fra Midtøsten, Edge fra De forente arabiske emirater, med i oversikten.

Det er også første gang at Kina er inne på topp 25-listen. Mangel på data har gjort at kinesiske produsenter ikke har vært listeført de foregående årene.

SIPRI anslår at tre kinesiske selskaper, blant dem flyprodusenten Avic, er blant verdens ti største våpenprodusenter.

– Kina og USA er de to største statene når det gjelder pengebruk på våpen globalt sett, og de har selskaper som gjenspeiler dette, sier Lucie Beraud-Sudreau, direktør for en avdeling ved Sipri som undersøker ressursene som brukes på kjøp og produksjon av våpen.

Kina ruster opp

Våpensalget til de kinesiske selskapene anslås å ha økt med nesten 5 prosent i 2019. Dette samsvarer med reformene for å modernisere det kinesiske forsvaret som har pågått siden 2015, ifølge Beraud-Sudreau.

De kinesiske selskapene sto for nesten 16 prosent av det samlede våpensalget til selskapene på Sipris liste.

Europeiske våpenprodusenter er mindre enn de amerikanske og kinesiske. Men Airbus og franske Thales opererer begge i 24 land – og de har dermed den største internasjonale tilstedeværelsen av landene på listen.

Det franske selskapet Dassault har rykket mange plasser oppover på listen som følge av eksport av jagerflyet Rafale.

Sipri ble etablert av den svenske Riksdagen i 1966 og fører oversikt over militærutgifter og våpenhandel.

Publisert: