Usikkerheten bremser vekst

OECDs generalsekretær Angel Gurría venter på de internasjonale bankenes 2007-regnskaper. Harde tall vil vise om de har flere skjeletter i skapene.

SJEFEN: OECDs generalsekretær Angel Gurrìa.
Publisert:

- Du har penger. Du vil kjøpe et hus - eller kanskje en bil. Men det er stor usikkerhet om prisene. Kanskje får du en bedre pris senere. Hva gjør du? Du venter!

OECDs generalsekretær Angel Gurría snakker om verdensøkonomien med både hender og tunge, på latinsk vis. Økonomien er preget av usikkerhet, mangel på tillit og mangel på lån. Veksten dabber av, og millioner av jobber er ikke så sikre som før.
- Det store spørsmålet er: Når vil verdensøkonomien komme ut av denne store skyen av usikkerhet?
Gurría er ikke sikker på svaret.

Den tidligere mexicanske finansministeren sitter helt på toppen av det store OECD-sekretariatet i Paris. Han har nylig vært på sitt første offisielle besøk i Norge, og møtte konge, statsminister og andre ministre.

Aftenposten møter ham i et trangt møterom i regjeringskvartalet. Hans egne og norske medhjelpere svirrer rundt.

Svak vekst

I sentrum står USA, verdens største økonomi. I siste kvartal 2007 var veksten bare 0,6 prosent, omregnet til årlig vekst.
- Vi har problemene med amerikanske boliglån som ikke blir betalt. Dette har ledet til mye mer. Tilliten i viktige deler av økonomien er borte, og tilgangen på kreditt er strammet kraftig til. For hver dollar bankene taper, blir det gitt 10 dollar mindre i lån. De låner ut kapitalen sin 10 ganger, sier Gurría.
Han er usikker på hvor lenge krisen med amerikansk boliglån og svekkede banker vil vare.
- Det kommer stadig nye skjeletter ut av skapet. Når bankene legger frem sine 2007-regnskaper vil vi vite mer, sier han

Prisvekst

Men Gurría ser andre farer.
- Vi har problemer med høye oljepriser og sterkt stigende matpriser i verden. Sammen med USAs boligkrise og problemene i finanssektoren bidrar dette til at veksten i verdensøkonomien bremser opp, sier han.
- Men den sterke veksten i nye økonomiske stormakter som Kina og India demper vel problemene?
- Det hjelper. Men de klarer ikke trekke lokomotivet alene. Mange snakker om at resten av verden er frikoblet fra USA ved den sterke veksten i de nye landene, og at disse nye landene vil vokse uavhengig av USA. Slik er det ikke. Dessuten har de sine egne problemer. Prisveksten i Kina er nå rundt 7 prosent, sier generalsekretæren.

Overforbruk

I USA putter Kongressen ekstra penger i folks lommebøker. Sentralbanken Fed har kuttet renten kraftig. Målet er å få opp forbruket og holde bankene flytende.
- Er dette forsvarlig i et land som lenge har brukt mye mer enn det tjener?
- Dette kan høres ut som en motsetning. Men det er snakk om ulike løsninger for ulike problemer med ulik tidshorisont. Amerikanerne forbruker en stor del av inntekten sin, så stimulansene vil virke, sier han.
Gurría setter sin lit til at den svake dollaren vil bidra til å dempe USAs overforbruk på lang sikt. Det gjør amerikanske varer billigere i utlandet, og styrker dermed utenriksbalansen.
- Vi ser allerede at dette virker, sier han.
Flere nyheter på E24.

Publisert: