Panikk i Thailand

Panikken brøt ut på børsen i Bangkok i går da landets sentralbank grep inn for stanse det den oppfatter som utenlandsk spekulasjon mot landets valuta baht.

Publisert:

Dramatikken i Thailand sendte sjokkbølger gjennom de øvrige finansmarkedene i Asia som fryktet en gjentagelse av finanskrisen i regionen i 1997. Den ble utløst da Thailand over natten skrev ned verdien (devaluerte) på baht med 40 prosent.
Utenlandsk kapital

et som utløste gårsdagens panikk var at sentralbanken mandag skjerpet kravene til sikkerhet for utenlandske pengeplasseringer i landet. Tiltaket er et forsøk på å begrense strømmen av utenlandsk kapital til landet, noe som har ført til en kraftig stigning i landets valuta baht, spesielt overfor amerikanske dollar.

Flere saker på E24.


Dette har rammet eksportindustrien særlig sterkt fordi thailandske varer er blitt dyrere å selge i utlandet.
Tiltaket syntes umiddelbart å gi den tilsiktede virkningen. Verdien på baht falt 2 prosent. 1 dollar kostet i går 36,17 baht mot 35,09 baht mandag.
Børsen falt 18 prosent

Utenlandske investorer får heretter bare anledning til å investere 70 prosent av pengene de overfører til Thailand. Resten må de plassere på rentefri konto i sentralbanken og ha stående i minst ett år. Hvis de tar ut pengene før ett år er gått, må de betale en straffeavgift på 10 prosent av hele pengeplasseringen.
Reaksjonene på børsen lot ikke vente på seg. Den ledende SET-indeksen falt straks 18 prosent, det største fallet på 16 år. Rystelsene i aksjemarkedet var mye større denne gangen enn etter militærkuppet 19. september i år da børsen falt 4 prosent. Bangkok-børsen er den tredje største i Sørøst-Asia.
Handelen stanset

Gårsdagens var det største kursfallet på én dag siden finanskrisen for snaue ti år siden. Og for første gang i Bangkok-børsens 31-årige historie ble handelen innstilt i en halv time fordi indeksen falt mer enn 10 prosent.
Senere på dagen tok børsen seg opp igjen og da den stengte hadde den falt 15 prosent fra dagen før. Størst verdifall var det på bank- og energiaksjer

Ødeleggende

Thailands finansminister Pridiyathorn Devakula sa han ikke er uroet over det kraftige børsfallet.
- Vi kan ikke tillate at strømmen av kortsiktig utenlandske kapital inn i landet fortsetter. Overdrevet kapitalinngang ødelegger økonomien, sa Devakula ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.
I løpet av de tre siste ukene har utenlandsk kapital tilsvarende 100 milliarder baht (18 mrd. kr) strømmet inn i landet. Pengene er i hovedsak investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer.

Dumpet aksjer

Panikken i Bangkok spredte seg raskt til andre børser i Asia hvor nervøse investorer dumpet aksjer for å begrense mulige tap på et kraftig børsfall.
Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen falt med 1,1 prosent, Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med 1,2 prosent og i Singapore falt den ledende indeksen med 1,9 prosent.

Flere saker på E24.

Publisert: