Riksbanken holder renten uendret

Den svenske sentralbanken holder renten uendret og øker kjøpene av verdipapirer i et halvt år.

HOLDET RENTEN I RO: Sentralbanksjef Stefan Ingves presenterte torsdag Riksbankens rentebeslutning i Stockholm. Bilde fra et tidligere pressetreff i Stockholm.
Publisert:

Sentralbanken sier torsdag at den vil kjøpe statsgjeld for 15 milliarder kroner i andre halvår av 2017.

Sentralbanken kjøper statsgjeld for å holde rentene lave og stimulere økonomien.

Noe av bakgrunnen for dette er at det vil ta lengre tid enn ventet for inflasjonen å stabilisere seg rundt målet på to prosent.

Riksbanken peker på at de avtaler som nå er blitt inngått mellom partene på arbeidsmarkedet underbygger at inflasjonen vil holde seg lavere enn ventet.

Forventer lavere rente lengre

Den svenske sentralbanken melder at den forventer å heve renten først i midten av 2018. Det er et kvartal senere enn indikert i forrige prognose.

Den svenske konjunkturen er god og ventes å styrke seg de nærmeste årene. Det skriver Sveriges sentralbank, Riksbanken, i en pressemelding.

Den såkalte rentebanen antyder at det er større sannsynlighet for at renten blir kuttet enn at den blir hevet den nærmeste tiden.

Les også

Sterk økonomisk vekst i Sverige

Uenighet i Sentralbanken

Visesentralbanksjefene Martin Flodén, Henry Ohlsson og Cecilia Skingsley reserverte seg mot beslutningen om å utvide kjøpene med 15 milliarder kroner.

De mener at pengepolitikken ikke bør gjøres mer ekspansiv i nåværende økonomiske situasjon.

Grunnet uenigheten ble beslutningen gjennomført med sentralbanksjefens dobbeltstemme.

Sentralbanksjef Stefan Yngves har gitt uttrykk for at den svenske økonomien tåler den negative renten godt.

Risiko på lengre sikt

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener imidlertid at negativ kan medføre risiko på lengre sikt.

– Vi kjenner ikke til effektene av negativ rente på lengre sikt. Det er risiko som Riksbanken ikke sier så mye om, sier Aamdal til E24.

Samtidig peker Aamdal på at lave renter har bidratt til høy vekst i boligpriser og høy vekst i husholdningenes gjeld i Sverige.

Sentralbanken justerte torsdag opp sin prognose for veksten i svensk økonomi i år og neste år.

– Veksten i svensk økonomi ser bra ut, og holder seg godt oppe, sier Aamdal.

Les også

Den svenske inflasjonen økte med 1,8 prosent

Kritisk til Riksbanken

Riksbanken er blitt kritisert for å legge for mye vekt på å nå inflasjonsmålet, og for lite vekt på risikoen som lav rente og ekspansiv pengepolitikk kan medføre.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er en av dem som er kritisk til Riksbanken.

– De risikerer at økonomien overoppheter samt høye boligpriser, sier Bruce til E24.

Samtidig som svensk økonomi går bra, holder seg ledigheten lav.

– Det som er oppsiktsvekkende er at lønnsveksten holder seg lav i Sverige samtidig som arbeidsledigheten er lav, sier Bruce.

Riksbanken har tatt i bruk ekstraordinære tiltak for å nå inflasjonsmålet. I tillegg til negativ rente har man kjøpt statsgjeld.

– Riksbanken er for mye opptatt av å nå inflasjonsmålet. Vi lever i en verden med lav inflasjon, og da skal det mye til for å få opp inflasjonen, sier Bruce.

Sentralbanken ønsker å holde svenskekronen svak.

– Riksbanken er redd for at hvis inflasjonen blir lav, vil det føre til lavere inflasjonsforventninger. Altså en selvforsterkende spiral, sier Bruce.

Rask vekst i økonomien

Riksbanken forventer nå at den svenske økonomien vil vokse med 2,8 prosent i 2017, opp fra tidligere estimat på 2,5 prosent.

Økonom James Pomeroy i storbanken HSBC skriver i et notat at dette er en raskere veksttakt enn i nesten alle utviklede markeder.

– Riksbankens fortsatte «duete» holdning er vanskelig å forklare, skriver Pomeroy.

Fagsjargongen «duete» signaliserer at sentralbanken ønsker å senke renten raskt eller holde den lav, mens «haukete» betyr at sentralbanken ønsker rentene raskt opp.

Pomeroy peker på til tross for at inflasjonen var lavere enn ventet i mars, økte veksttakten i den svenske økonomien i første kvartal.

– Om Riksbanken skal øke renten tidligere enn 2019, kan den måtte slappe av sin tilnærming til inflasjonsmålet og begynne å fokusere på den bredere økonomien, skriver Pomeroy.

HSBC forventer at Riksbanken vil ha økt dagens negative rente til null ved slutten av 2018.

Les også

EU frykter svensk boligboble

Les også

Indeks: Boligboble-faren størst i Sverige

Les også

Sverige vurderer pengepolitikken

Publisert:

Her kan du lese mer om