Verste år siden 2004 for oljekartell: – Ekstremt press på Opec-landene

Opec-landenes oljeinntekter falt hele 15 prosent i fjor, men stiger trolig igjen i år. Kanskje kan det gjøre det lettere å forlenge landenes avtale om produksjonskutt.

KUTT: Oljekartellet Opec opplevde sitt dårligste inntektsår siden 2004. Om en uke møtes landene i Wien for å diskutere videre produksjonskutt.

Foto: Essam Al Sudani Reuters
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det ligger et stort press på Opec-landene som møtes til nytt møte i Wien torsdag 25. mai.

Medlemmene har gått med på å kutte i produksjonen, men så langt har ikke oljeprisen steget veldig mye. Nå bes de om å forlenge kuttet.

Samtidig har inntektene deres mer enn halvert seg de siste årene.

I fjor var Opecs netto eksportinntekter på rundt 433 milliarder dollar (3.674 milliarder kroner), ifølge en fersk rapport fra USAs energiadministrasjon, Energy Information Administration.

Det er en nedgang på 15 prosent fra året før, da inntektene var på 509 milliarder dollar, og Opec-landenes svakeste oljeinntekter siden 2004, skriver EIA.

Eksportinntektene i Opec ligger nå på under halvparten av toppnivået i årene rundt 2012, da den samlede inntekten fra olje var på rundt 1.200 milliarder dollar.

Årsaken til nedgangen i oljeinntektene de siste årene er selvsagt oljeprisen, som falt 16,5 prosent i fjor til 43,74 dollar fatet i snitt.

Da hadde snittprisen allerede falt 47 prosent fra året før der igjen (se faktaboks).

FALLENDE INNTEKTER: Opec-landenes netto eksportinntekter har stupt de siste årene, sammen med oljeprisen. Men nå spår USAs energiadministrasjon EIA oppgang de neste to årene. Det kan gjøre det lettere å gå med på å forlenge en avtale om produksjonskutt som utløper ved utgangen av juni.

Foto: EIA

– Ekstremt press

– Det er helt klart at dette har lagt et ekstremt press på Opec-landene, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.

– Det man har vært redd for er at et så kraftig fall i oljeinntektene fører til at man blir nødt til å kutte sosiale goder, slik som blant annet subsidierte lave bensinpriser. Venezuela er et eksempel på at det kan bli uro hvis man må ta bort slike goder, sier hun.

Les mer: – Venezuela trenger hjelp fra resten av verden

Spår oppgang

Men oljeprisen har steget gjennom det siste året, og trolig vil eksportinntektene i Opec øke til 539 milliarder dollar i år, ifølge EIA.

Les også

Opec bekrefter kutt

Og oppgangen fortsetter trolig neste år, selv om inntektene fortsatt ligger langt under toppen. Opecs inntekter vil kunne stige til anslagsvis 595 milliarder dollar i 2018, tror EIA.

Les mer: Oljeeksperter uenige om effekten av Opec-avtale

E24 har tidligere omtalt en rapport om den omfattende oljeavhengigheten blant oljeeksportørene i Midtøsten og Nord-Afrika.

Lave oljepriser kan true bærekraften i disse landenes budsjetter, og strengere global klimapolitikk kan også bidra til å dempe prisene på fossil energi på sikt, ifølge en rapport fra den Brussel-baserte tenketanken Bruegel.

Les mer: Derfor må oljelandene i Midtøsten omstille seg

STOR FORSKJELL: Hvis verden når klimamålene som ble nedfelt i Paris-avtalen i 2015, vil inntektene for oljeprodusentene i Midtøsten kunne bli langt lavere enn hvis dagens situasjon fortsetter, ifølge tenketanken Bruegel.

Foto: Bruegel

Vil forlenge kuttet

Men Opec-landene ønsker høyere priser. Både medlemmer i Opec og ikke-medlemmer anført av Russland vedtok i november å kutte oljeproduksjonen i første halvår i år.

Nå har Russland og Saudi-Arabia blitt enige om å forlenge kuttene til mars neste år, og Saltvedt tror resten av Opec vil gå med på det.

Les mer: Saudi-Arabia og Russland forlenger kutt

– I våre prognoser har jeg lagt inn et kutt, sier Saltvedt.

– Det Opec håper er at kuttene skal være store nok til at oljelagrene tømmes, slik at man etter hvert får en priseffekt. Hvis man får en varig priseffekt, vil det kunne kompensere for de lavere volumene, sier hun.

Hvis ikke Opec-landene blir enige om å kutte, så vil de tape troverdighet i markedet, som trolig vil miste tiltroen til at Opec vil klare å styre prisene, sier hun.

– Da tror jeg vi vil se oljepriser nede på 40-tallet, og at de vil bli liggende der, sier Saltvedt.

Disse landene tjener mest

For Saudi-Arabia, som er den største oljeprodusenten i Opec, har fallet i inntektene vært betydelig, fra 157 milliarder dollar i 2015 til 133 milliarder dollar i fjor.

Det var Irak som hadde de nest størst inntektene fra oljeeksport blant Opec-landene i fjor, med 54 milliarder dollar mot 57 milliarder dollar året før.

Emiratene tjente 47 milliarder dollar, ned fra 56 milliarder dollar året før, ifølge EIA.

Mange av Opec-landene har brukt store offentlige midler på ulike støtteordninger for å hindre opprør mot makten, men sliter nå med å finansiere denne type tiltak, sier Saltvedt.

Les også

Moody's frykter oljens klimarisiko

– Nigeria er ett eksempel. Landets produksjon har falt med 500.000 fat per dag fra det høyeste, blant annet fordi man tidligere hadde råd til opprettholde ro, sier hun.

– Når prisen falt så ekstremt som den gjorde, måtte man kutte en del av disse utgiftene, og uroen har økt igjen blant militante grupper, med angrep på oljerørledninger og arbeidere, legger hun til.

Stor forskjell i inntekter

Hvis man fordeler Opec-landenes eksportinntekter på antall innbyggere er bildet for øvrig noe annerledes, ifølge EIA:

Les også

Derfor må oljelandene omstille seg

 • Qatar: 10.458 dollar per innbygger
 • Kuwait: 9.344 dollar per innbygger
 • Saudi-Arabia: 4.132 dollar per innbygger
 • Irak: 1.423 dollar per innbygger
 • Iran: 453 dollar per innbygger
 • Libya: 362 dollar per innbygger
 • Nigeria: 137 dollar per innbygger

Det er stor variasjon i antallet innbyggere i Midtøsten, fra Qatars 2,2 millioner og Kuwaits 2,8 millioner til Saudi-Arabias nær 28 millioner, Iraks 37 millioner, Irans 82 millioner og Nigerias 182 millioner (alle tall fra Wikipedia).

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Opec
 2. Olje og gass
 3. Afrika
 4. Nigeria
 5. Saudi-Arabia
 6. Oljebransjen
 7. Thina Saltvedt

Flere artikler

 1. Opec-møtet: Her er de ulike scenarioene ekspertene ser for seg

 2. Kraftig oljeprisfall etter Libya-nyhet

 3. Danske Bank jekker ned oljeprisestimatene

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Opec utvider produksjonskutt med ni måneder

 6. Derfor må oljelandene omstille seg