Skattekrim om Dubai-avsløringene: – Oppsiktsvekkende

Færre enn én av fem oppgir eiendom i Dubai i skattemeldingen, viser E24s undersøkelser.

Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekrim, Skatteetaten.
Publisert:

Tirsdag kunne E24 avsløre at 374 eiendommer i Dubai, et av verdens mest hemmelighetsfulle skatteparadis, kan knyttes til Norge. Verdien av eiendommene er anslått til over en milliard kroner.

Undersøkelser E24 har gjort viser at kun et fåtall av nordmennene med eiendom i Dubai, oppgir eiendommen i skattemeldingen, slik loven krever.

Misforhold

214 personer som er navngitt i Dubai-lekkasjen, var skattemessig bosatt i Norge ved utgangen av 2019. Lekkasjen stammer fra begynnelsen av 2020.

Men bare 39 personer meldte fra til norske skattemyndigheter at de hadde eiendom i De forente arabiske emirater, som Dubai er en del av. Det viser ligningsdata E24 har fått innsyn i.

Det vil si at færre enn én av fem norske skattebetalere oppga eiendommer i Dubai til skattemyndigheten.

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten sier anslaget er oppsiktsvekkende.

– Dette er veldig interessante funn og høye tall som belyser et segment og miljøer som vi er særlig interessert i, sier Nilsen til E24.

Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekrim, Skatteetaten.

Alle som er skattemessig bosatt i Norge må opplyse om eiendom i utlandet i selvangivelsen.

Totalt ble det innrapportert 44 eiendommer i Emiratene for skatteåret 2019. I lekkasjen er norske skattebetalere registrert med minst 229 eiendommer.

Flere nordmenn i det lekkede materiale fra Dubai er registrert med mer enn én eiendom.

Les også

E24 avslører: Kriminelle og etterlyste nordmenn registrert med eiendom i Dubai for over 120 millioner

Gigantlekkasje

Flere enn 20 internasjonale medier publiserte tirsdag resultatene av et journalistisk samarbeid ledet av E24, om en gigantisk lekkasje av eiendomsdata fra Dubai.

Det lekkede materiale er fra 2020 og ble gitt til E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS).

Undersøkelser E24 har gjort viser at dømte og etterlyste personer med norsk bakgrunn er registrert som eiere av til sammen 48 eiendommer i Dubai.

Skattekrimsjefen har også vært ukjent med omfanget av kriminelle og etterlyste eiere.

– Disse er ikke glade for at slike opplysninger blir offentliggjort, sier han.

Hemmelige eiendommer: Bare én av fem nordmenn med eiendom i Dubai rapporterer det til skattemyndigheten, viser E24s undersøkelser
Les også

Kommentator Torbjørn Røe Isaksen: Pengeparadiset

– Løfter sløret av hemmelighetene

Dubai-lekkasjen omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner, som er registrert med til sammen 800.000 eiendommer.

En forskergruppe ledet av Annette Alstadsæter, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU), har estimert verdien av hver enkelt eiendom i lekkasjen.

– Denne lekkasjen gir den første fulle oversikten over eierskap av eiendom i et velkjent skatteparadis. Endelig kan vi løfte sløret av hemmelighetene som omgir slike eiendomsinvesteringer, sier Alstadsæter til E24.

Savner virkemidler

Norge har ingen utleveringsavtale med Dubai eller Emiratene, som Dubai er en del av.

En utleveringsavtale åpner for at personer etterlyst i Norge og internasjonalt vil kunne bli arrestert av lokale myndigheter, og begjært utlevert.

Norge har heller ingen inndragningsavtale med Dubai.

En slik avtale ville kunne gjøre det mulig å ta beslag og inndra verdier som holdes skjult av kriminelle i emiratstaten, til fordel for statskassen

En slik avtale vil være opp til regjeringen å fremforhandle, forklarer skattekrimsjefen.

Opplysningsplikt

Rundt 50 av de registrerte Dubai-eierne med tilknytning til Norge har i lengre tid hatt under 300.000 kroner i skattbar inntekt. De har samtidig hatt lav eller ingen formue, viser ligningstall E24 har hentet inn.

Dette gjelder også flere av dem som er tidligere dømt eller siktet for kriminalitet i Norge.

– En problemstilling vi må se på i slike saker er hvor pengene til eiendomskjøpene kommer fra, sier skattekrimsjef Nilsen.

40 kontrollsaker

Norske skattemyndigheter inngikk en informasjonsutvekslingsavtale med Dubai i 2018.

Siden har det blitt iverksatt 40 kontrollsaker mot nordmenn som har inntekter, formuer eller eiendom i Dubai, opplyser Skatteetaten til E24.

Det har medført endring i ligninger på rundt 38 millioner kroner, ifølge skattekrimsjefen.

– Noe er administrative sanksjoner i form av tilleggsskatt, men det er ingen av sakene som er politianmeldt, sier Nilsen.

«Tydelig rammeverk»

Myndighetene i Dubai har ikke svart på en rekke konkrete spørsmål fra E24 i forbindelse med lekkasjen.

I en uttalelse sendt via Emiratenes ambassade i Oslo, skriver regjeringen i Dubai:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet», og fortsetter:

«Dubai Land Departement (det offentlige organet som har ansvar for eiendomssektoren i Dubai journ.anm.) med dets aktiviteter og prosesser, er en hjørnestein i dette arbeidet».

Les også

E24 avslører: Kriminelle og etterlyste nordmenn registrert med eiendom i Dubai for over 120 millioner

Les også

Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai

Publisert:
Gå til e24.no