Reagerer på Dubai-avsløringer: – Det holder ikke å si at politiet skal bli bedre

Flere etterlyste og dømte personer med tilknytning til Norge står oppført som eiere av verdifulle eiendommer i Dubai. Nå krever flere politikere kraftigere virkemidler for inndragning.

Norske politikere vil ha konkrete tiltak for å kunne inndra verdier i Emiratene. Her fra Dubai Marina, der flere personer med norsk tilknytning er registrert som eiere, ifølge en lekkasje E24 har fått tilgang til.
Publisert: Publisert:

Lørdag avslørte E24 at 17 personer som er straffedømt, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminelle forhold i Norge, er registrert med eiendom for millioner i Dubai.

Flere av sakene gjelder alvorlig økonomisk kriminalitet, som har gitt eller kan gi stort utbytte. Samtidig har flere av personene i mange år oppgitt svært lave, eller ingen, skattbar inntekt eller formue til norske myndigheter.

Norske myndigheter står fortsatt uten en utleverings- og inndragningsavtale med Emiratene, som Dubai er en del av. Samtidig erkjenner Økokrim at det har blitt jobbet for lite med inndragning hos norsk politi opp gjennom årene.

Det vil flere politikere på stortinget nå gjøre noe med.

Les også

Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai

– Undergraver demokrati og rettssikkerhet

– Politiet må jobbe mer med beslag og inndragning. Vi etterlyser også sterkere styringssignaler når det gjelder at politiet skal prioritere dette. Det holder ikke å si at politiet skal bli bedre på dette, det må følges opp med konkrete midler, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland til E24.

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland. Her fra Stortinget.

Han mener denne typen avsløringer viser at svarte pengestrømmer undergraver demokrati og rettssikkerhet.

– Vi ønsker at regjeringen skal vri midlene til politiet eller legge penger på bordet for dette. Det er tydelig at det ikke er tilstrekkelig med ressurser og midler til dette slik det ser ut nå, Unneland.

– Vil SV prioritere dette i budsjettet?

– Jeg kan ikke kommentere hva som ligger i vårt alternative budsjett, men SV vil være gjenkjennelige. Vi mener at politiet må prioritere inndragning og beslag i høyere grad, og at man må styrke Økokrim og arbeidet mot internasjonal kriminalitet.

Unneland mener E24s avsløringer viser behovet for en utleveringsavtale.

– Vi vil utfordre regjeringen på å arbeide for en utleveringsavtale med Dubai, sier han.

Les også

Økokrim etter E24-avsløring: – Vil se om det er mulig med konkrete beslag i Dubai

Økokrim vil ha flere verktøy

Norge har per i dag ingen utleverings-, inndragnings- eller politisamarbeidsavtale med Dubai. Samtidig vanskeliggjøres utlevering og inndragning i tilfeller der forholdet er et lovbrudd i Norge, men ikke i Dubai, som skattejuks.

Økokrim-sjef Pål Lønseth etterlyste i helgen flere rettslige verktøy, som en avtale om politi- og rettssamarbeid, med anmodninger om å sikre verdigjenstander, som eiendom.

Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Det er høyst utilfredsstillende fordi vi vil gjøre det vi kan for å inndra den type verdier. Det er også derfor vi har ivret for å få på plass en samarbeidsavtale, sa Lønseth til E24.

Venstre: Skeptisk til utleveringsavtale

Venstres justispolitiske talsperson og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Ingvild Wetrhus Thorsvik, mener mangelen på samarbeid gjør Dubai til en ettertraktet destinasjon for lovbrytere.

Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– At det ikke foreligger en utleveringsavtale mellom Norge og Dubai, gjør Dubai attraktivt for norske kriminelle, og vanskeliggjør politiets arbeid med å straffeforfølge dem. «Dubai uncovered»-lekkasjen viser at dette er en høyst relevant problemstilling, sier hun til E24.

Venstre er imidlertid skeptisk til en gjensidig utleveringsavtale med Dubai. Partiet frykter norske borgere i verste fall kan bli utlevert til Dubai og bli utsatt for menneskerettsbrudd der. De mener justisministeren må få på plass en «mer generell avtale om politi- og rettssamarbeid med Dubai».

– Det vil kunne lette arbeidet med å for eksempel rette anmodninger til Dubai om å sikre eiendommer og andre verdigjenstander, som deretter vil kunne bli inndratt, sier Thorsvik.

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland (t.v.) og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) under den muntlige spørretimen i Stortinget ved en tidligere anledning.

– Tydelig politisk signal

Også Sveinung Stensland, som sitter i justiskomiteen for Høyre, har en klar forventning om at politiet bruker de hjemlene de har til å inndra utbytte fra kriminelle handlinger, også verdier plassert i eiendom i utlandet.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre.

– Høyre i regjering la frem flere forslag om å gjøre inndragningsreglene tydeligere slik at det ble lettere å praktisere for politiet. Det er et tydelig signal fra politisk hold om at inndragning skal skje der det er grunnlag for det, sier han.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 fremgår det at regjeringen behandler et vedtak fra Stortinget om å legge fram «tiltak og forslag til lovendringer» som skal øke antallet inndragninger, og gjøre det lettere for politiet å inndra verdier som stammer fra kriminalitet.

Jobber med stortingsmelding

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Maria Aasen-Svensrud, mener at Støre-regjeringen har styrket politiet etter regjeringsskiftet. Blant annet for å sette politiet i bedre stand til å håndtere inndragning, sier hun.

Aps justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud.

– I Hurdalsplattformen kommer det tydelig frem at vi vil innføre sivilrettslig inndragning. Vi er også i gang med en stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet. Mange problemstillinger vil bli adressert her, sier Aasen-Svensrud.

– I tillegg vil jeg understreke at det er viktig at politiet benytter de inndragningshjemlene de allerede har.

Les også

Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai

Politidirektoratet: – Høyt prioritert

John-Magnus Løkenflaen, leder for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, skriver i en e-post til E24 at inndragning av utbytte fra kriminalitet er høyt prioritert.

«Politidirektoratet har gitt Økokrim et nasjonalt fagforvalteransvar for dette kriminalitetsområdet og har en egen handlingsplan for dette. Det betyr å sikre en forbedring av politi- og påtalemyndighetens funksjoner for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet», skriver han.

En viktig del av dette er nært samarbeid mellom Økokrim og politidistriktene, som er pålagt å ha en egen «inndragningsspesialist». Økokrim skal bidra med kompetanseheving, og kan bistå distriktene i kompliserte saker, for eksempel der det er forgreninger til utlandet, forklarer Løkenflaen.

Les også

EU-politikere etter E24-avsløring: Vil svarteliste Dubai

Publisert: